Ако се почувствам всемогъщ, ще се опитам да спра вятъра

Ако постигна огромно богатство, ще си спомня за една ненахранена уста.

Днес ще бъда господар на емоциите си.
Приливите настъпват и се оттеглят. Зимата си отива и идва лятото. Лятото отминава и студът се увеличава. Слънцето изгрява и залязва. Има пълнолуние и новолуние. Птиците долитат и отлитат. Цветята цъфтят и вехнат. Семената се сеят; реколтите се прибират. Цялата природа е кръговрат от настроения, а аз съм част от нея, така че настроението ми ще се повишава и понижава.
 
Днес ще бъда господар на емоциите си.
Един от почти неразбраните природни трикове е всеки ден да се събуждам с настроение, различно от вчерашното. Вчерашната радост ще стане днешна тъга; но от днешната тъга ще води началото си утрешната радост. Дълбоко в мен има колело, което постоянно се върти от тъга към радост, от възбуда към потиснатост, от щастие към меланхолия. Както при цветята, сега разцъфналата ми радост ще посърне и изчезне в униние и все пак ще помня, че както увехналото цвете носи семето на бъдещия разцвет, така и днешната тъга носи зародила на утрешната радост.
Днес ще бъда господар на емоциите си.
А как ще овладея емоциите,.за да бъде ползотворен всееки ден? Защото, ако настроението ми не е подходящо, денят ми ще бъде неуспешен. За да виреят, дърветата и растенията зависят от атмосферните условия, а аз изграждам собствените си условия, нещо повече — пренасям ги със себе си. Ако на клиентите си занеса нещастие, униние, мрачно настроение и песимизъм, те ще реагират с нещастие, униние, мрачно настроение и песимизъм и няма да купят нищо. Ако нося радост, ентусиазъм, духовитост и смях, моето настроение ще ми даде богат урожай от продажби и цял хамбар злато.
Днес ще бъда господар на емоциите си.
А как ще овладея емоциите си така, че всеки ден да е щастлив и ползотворен? Ще науча тази вековна тайна: слаб е, който разрешава мислите да контролират действията му, силен е който заставя действията си да контролират мислите. Всеки ден, щом се събудя, ще следвам този план за борба, преди да са ме завладели силите на тъгата, самосъжалението и неуспеха:
ако се чувствам подтиснат, ще пея;
ако се чувствам тъжен, ще се смея;
ако се чувствам болен, ще работя двойно повече;
ако чувствам страх, ще се хвърля напред;
ако се чувствам малоценен, ще облека нови дрехи;
ако се чувствам несигурен, ще повиша глас;
ако чувствам бедността, ще мисля за предстоящото богатство;
ако се чувствам нищожен, ще си спомня целите си.
Днес ще бъда господар на емоциите си.
Отсега нататък ще знам, че само хора с посредствени способности могат винаги да са на собствената си висота, а аз не съм посредствен. Някои дни ще трябва непрекъснато да се боря срещу сили, които рязко биха ме. повалили. Такива като отчаяние и тъга се разпознават лесно, но има други, приближаващи с усмивка и приятелска ръка. Те също могат да ме унищожат. Никога няма да изоставям контрола и срещу тях.
Ако стана прекалено самоуверен, ще си припомня неуспехите си.
Ако си угаждам прекалено много, ще си спомня глада в миналото.
Ако усетя тихо задоволство, ще помисля за конкуренцията.
Ако ми се усладят моменти на величие, ще си спомня моменти на срам.
Ако се почувствам всемогъщ, ще се опитам да спра вятъра.
Ако постигна огромно богатство, ще си спомня за една ненахранена уста.
Ако се възгордея
извънредно много, ще си спомня момент на слабост.
Ако почувствам, че съм неповторимо опитен, ще погледна звездите.
Днес ще бъда господар на емоциите си.
И с това ново знание ще разбирам и различавам настроенията и на онзи, към когото се обръщам. Ще проявявам снизхождение към гнева и раздразнението му в този ден, защото не знае тайната на контрола на ума. Мога да издържа стрелите и обидите му, защото знам, че утре ще се промени и близостта с него ще бъде удоволствие.
Никога вече няма да преценявам човек от една среща; никога вече няма да пропускам в утрешния ден да посетя отново онзи, който днес ме посрещна с омраза. В този ден той няма да купи златни колесници за грош, докато на следващия би сменил дома си за едно дърво. Това тайно знание ще бъде ключът ми към огромно богатство.
Днес ще бъда господар на емоциите си.
Отсега нататък ще познавам и откривам мистерията на настроенията в цялото човечество и в мен. От този момент съм готов да контролирам различните личности, които се събуждат в мен всеки ден. Ще овладея настроенията си с положителни действия, а овладея ли ги, ще контролирам съдбата си.
Днес аз контролирам съдбата си, а тя е- да стана най-великият търговец в света.
Ще овладея себе си.
Ще стана велик.
Из “Най-великият търговец в света”, Ог Мандино