Благородното изкуство на самозаблудата

Самоизмамата не винаги е нещо лошо.

  • Психолозите Джъстин Крюгер и Дейвид Дънинг разкриха, че хората сериозно надценяват способностите си.
  • Крюгер и Дънинг обясняват, че некомпетентните индивиди имат по-слабо метапознание в сравнение с компетентните.
  • Метакогницията е способността за отразяване и оценка на собствените мисловни процеси.

В детството ми имаше един дървосекач, който беше голям чудак. Беше скъперник, оцеляваше с груб хляб, мазнина и осолена херинга. Останалите пари бяха похарчени за водка…

Говори се, че по време на вечерята той намазвал филия хляб с мазнина и поставял парче херинга от буркан в единия край на хляба. Докато ядеше, той отдалечи херингата от хляба. Накрая, когато свършеше и последното парче хляб, връщаше херингата в буркана и възкликваше на себеси на глас: „Пак те заблудих, глупаво копеле“.

Кой кого заблуждаваше? Дървосекачът не беше шизофреник, но като всеки друг, понякога водеше диалог със себе си: Да изяде ли херингата сега или да я запази за бъдещето си Аз? И колкото херингата ставаше все по-гранясала, толкова повече той предпочиташе бъдещето ѝ изяждане…

Лъжите на живота

Как е възможно човек да се самоизлъже? Няма ли веднага да разпознае измамата, ако се опита? В действителност ние сме изненадващо умели в това да заблуждаваме себе си, често несъзнателно. Психолозите отдавна са разбрали, че хората живеят с различни видове житейски лъжи, но самоизмамата се проявява в много повече контексти.

Самоизмамата действа, защото аз-ът не е неделима единица: несъзнаваната страна на себе си може да измами съзнателната. Една форма на самозаблуда включва изразяване на желание за постигане на определена цел, докато несъзнателно работите за друга. Тази стратегия е кратко обобщена от афоризма на френския философ Блез Паскал: „Сърцето има своите причини, които разумът изобщо не познава“.

Ние се надценяваме, за да дадем приоритет на себе си пред другите и по този начин да оцелеем. Ако трябваше да възприемем нашата обективна истинска същност, вероятно бихме изпаднали в отчаяние.

Измамата не винаги включва откровени лъжи; може да включва и преувеличаване на определени характеристики. Буквалното самоукрасяване – грим, прическа, избор на облекло е ежедневна форма на самозаблуда, в която повечето хора участват. Рядко желаем да разкрием истинската си същност.

Повечето хора таят илюзии за себе си и вярват, че притежават положителни качества над средното ниво. Склонни сме да мислим, че сме по-интелигентни, честни, приятелски настроени, оригинални и надеждни от средните. Също така вярваме, че ще живеем по-дълго от средното и ще шофираме по-добре от средното (дори тези, които са били хоспитализирани за пътнотранспортни произшествия, са на това мнение). Нещо повече, тези илюзии се простират до саморефлексия: повечето хора се възприемат като по-малко повлияни от такива илюзии от обикновения човек.

Надценяване на собствените си способностите

Натуралистът Чарлз Дарвин отдавна е забелязал, че самоувереността по-често произтича от невежеството, отколкото от знанието. Например шофьори, които са участвали в произшествия, или хора, които са се провалили на шофьорски изпит, са по-лоши в преценката на представянето си на тест за реакция, отколкото опитните шофьори.

Социалните психолози Джъстин Крюгер и Дейвид Дънинг проведоха поредица от тестове, разкриващи, че всъщност хората, които са сред най-лошите по отношение на логично разсъждение, граматично писане или разбиране на хумора почти винаги сериозно надценяват способностите си. Средно най-ниско представящата се четвърт от участниците се е оценила като тези, които попадат сред първите 40 процента.

Метакогниция

Крюгер и Дънинг обясняват тази самооценка, като твърдят, че некомпетентните индивиди притежават по-слабо метапознание в сравнение с компетентните. Метакогницията е способността за отразяване и оценка на собствените мисловни процеси.

Например способността да напишете граматически правилно изречение е подобна на способността да разпознаете, че има граматична грешка в изречение. Следователно, ако не успеят да признаят грешките си, те ще надценят силно способността си да пишат граматически правилно.

Следователно некомпетентните индивиди носят двойно бреме: те не само правят грешни заключения и вземат грешни решения, но тяхната некомпетентност ги ограбва и от метакогнитивната способност да разпознават своите недостатъци.

От друга страна, горната четвърт от субектите в експеримента средно леко подценява своята компетентност. Това е в съответствие с изследванията, които показват, че експертите в дадена област имат много по-развито метапознание, когато става въпрос за решаване на проблеми, отколкото новаците.

Положителни страни

Благоприятен ефект от надценяването на себе си е, че положителните илюзии водят до по-добро здраве и по-дълъг живот. Проучванията, проведени върху ХИВ-позитивни хора, разкриха, че тези с прекалено положително възприятие за себе си показват значително по-бавно прогресиране на болестта.

По същия начин, пациентите, които не възприемат риска в предстоящата им операция са склонни да се възстановяват по-бързо след операцията в сравнение с тези, които са загрижени за процедурата. Освен това жените, които отричат ​​проблеми, свързани с диагнозата рак на гърдата, са имали по-малко рецидиви на заболяването в сравнение с други.

Пътувам много, както по работа, така и по ваканции. През повечето време нося фотоапарат, за да заснема хора, места и моменти, които искам да запомня. Често се улавям, че се опитвам да разкрасявам снимките, например, като заснемам само хората, когато изглеждат щастливи, или умишлено изключвам грозна къща в снимка на плажа. Вярвам, че много любители фотографи могат да се свържат с това поведение.

Защо наистина искам да разкрасявам изображенията? Моето възприятие беше, че искам да представя на другите по-привлекателни изображения на моите преживявания, отколкото всъщност бяха, подобно на обличането, за да изглеждам добре. Въпреки това рядко показвам снимките на други; вместо това най-вече се заблуждавам.

Всъщност това, което се случва, когато разкрасявам снимка, е, че създавам спомен . Споменът ми за пътуването ще бъде до голяма степен оцветен от изображенията, които реша да запазя. Залъгвам се, че пътуването е по-златно, отколкото беше в действителност.

Освен ежедневното самовъзвеличаване, една от най-разпространените форми на самозаблуда включва селективен избор коя информация да се признае. „Това, което не знам, не може да ме нарани“ е отличен пример за самозаблуда.

Общото разбиране за самозаблуда постулира съществуването на скрити подтици и други несъзнателни сили, които управляват нашите действия, докато съзнателните мотиви ръководят нашите действия или поне така вярваме. В случаите на измама несъзнаваното не се изравнява със съзнанието.

Следователно парадоксът на самозаблудата се крие във въпроса как можем да избегнем откриването, че интерпретациите, които правим на нашите действия в дългосрочен план са толкова слабо съгласувани с действителното ни поведение. Нашето съзнание никога не ни насърчава да бъдем честни със себе си. Живот, свободен от самоизмама, може да бъде постигнат само чрез неподправено разбиране на нашите действия.