Истината ви дава Свобода! Говорете само Истината и се стремете към нея, за да сте в хармония! Със света и със себе си!

Истината ни освобождава от оковите на зависимостта. С нея се превръщаме в свободни личности.

Пилат зададе въпрос на Христа: „Що е истина?“ Ето един дълбок философски въпрос – лесно е да се зададе, но мъчно да му се отговори. Истината е себе си е нещо конкретно, реално, неизменно – вечна Светлина, вечна Мъдрост, вечна Любов, вечна Правда, вечен Живот. Но самото пък туй определение изисква да установим най-конкретно какво нещо е Истината. Ще се спра на мисълта: Истината е, която дава Свобода. Свободата е стремеж на човешкия ум, сърце, душа, Дух; Свободата – това е Животът, а Животът е предназначен да търсим Истината.

Христос казва: „Истината ще ви направи свободни. Свободата е необходимост на мъжа и жената; върху нея почива целият обществен строй. Всеки се стреми към Свободата и има право да живее свободно, но тази Свобода ще му се даде дотолкова, доколкото той може да използва благата на Истината.

Истината е независима от вашите и моите схващания; дали ще мислите по един, или друг начин, дали се приближавате, или отдалечавате от нея, вие няма да измените нейните отношения, тя винаги ще съществува каквато си е в този свят, който е много разумно създаден. Виделината, която имаме, произтича от Светлината и Истината. Любовта идва отгоре, от Истината, и когато тя завладее света, ще ви направи свободни.

Невероятният Дънов – съвети, рецепти, поучения

Юбилейно издание – 150 години от рождението на пророка

Издателство: Милениум, milleniumbg.eu

Източник: https://mostzaknigi.com