10 въпроса, които психотерапевтът ти може да ти зададе по време на терапията

Психотерапията представлява разговор между терапевт и клиент, като терапевтът задава уточняващи въпроси на клиента, с цел изясняване на ситуацията, която го е довела в кабинета му.

Тези въпроси трябва да са ясни, конкретни и да разширяват начина по който приемате проблема, по който искате да работите. Уточняват се и целите на психотерапията, т.е. какво искате да постигнете по време на психотерапията.

Ето 10 от по-типичните въпроси, които един психотерапевт може ви зададе, за да провокира желанието ви за положителна промяна по време на процеса на консултиране:

    Какво те води тук? – може да ти се струва, че се познаваш доста добре и знаеш какво искаш от живота, но да говориш на глас за трудностите, които изпитваш изисква много смелост. Възможно е психотерапевтът да си води бележки, за да запомня точно какво казваш и да интерпретира споделеното до тук. Всяка сесия е посветена на това, което те вълнува най-много в момента и надгражда предходната. Аз обикновено започвам сесията с „Какво те води днес при мен?“

Как се чувстваш, когато говориш за този проблем? – независимо, че не е добре да категоризираме чувствата си като правилни или грешни, емоцията, която изпитваме относно дадена ситуация определя нагласата ни към нея. Обикновено категоризираме дадена ситуация на база предишни подобни случки и нашия опит за справяне с тях. Анализирането на емоциите ни и от къде идват помага за изчистването на ситуацията и изготвянето на адекватна за нея стратегия за справяне.

Какво запомни от последната ни сесия? – всяка следваща сесия надгражда предходната. Може и да ти се струва, че всеки път говориш за различни проблеми, но това, което ги обединява си ти. Всяка ситуация, която анализираш с психотерапевта си разширява границите ти и това се отразява във всички аспекти на живота ти.

Какво е идеалното решение на проблемът, за който говорим? – често задавам този въпрос на клиентите си, за да можем и двамата да се ориентираме към какво решение се стремим. След това започва анализа и трудностите пред които се изправя конкретният човек, за да достигне до желаната развръзка на ситуацията.

Използваш ли едно и също поведение, за да разрешиш различни ситуации, пред които се изправяш? – ако отговорът е „Да“ то тогава често може да оставаш неудовлетворен от постигнатия резултат или неразбран от хората около теб. Това е така, защото всеки проблем е различен и изисква съответният подход за него. За да управляваш поведението си в различните ситуации, обаче изисква много добро познаване на собствените си реакции и умение да влизаш в различни роли, които съответстват по-добре на момента. Например, ако даден човек е на отговорна позиция и в работата си и е свикнал да бъде авторитет, то е възможно той  да използва същото авторитарно поведение и в къщи където, обаче никой не му е подчинен. Това може да доведе до серия конфликти с най-близките му хора.

Има ли моменти, в които се чувстваш по-добре? Кои са те? – времето в което се чувстваш по-добре е отправна точка за работа в психотерапията. То е свързано с нещо, което правиш, което ако увеличиш би постигнал по-пълноценен и щастлив живот. За съжаление, улисани в ежедневието често не осъзнаваме кога се чувстваме по-добре и каква е причината за това.

Как се чувстваш когато ти казвам това? – добрият психотерапевт провокира своят клиент да расте постоянно. Това означава, че не винаги ще чувате това, което ви е изгодно от психотерапевта си. Целта на психотерапията не е да ви кара да се чувствате добре на всяка цена, а да ви провокира да растете. А порастването обикновено е свързано с болка. Тя идва от поемането на отговорност за собственото си поведение и раздялата с идеята, която до сега сте имали за себе си. За да се впуснеш в този процес се изисква голяма доза смелост и желание за себеактуализация.

Като кого реагираш в такива моменти? – може да изглежда, че лепенето на етикети не е особено терапевтично, но един такъв въпрос може да ни даде отговор защо нагласата на клиента към дадената ситуация е такава. Понякога е добре да си кажеш, че си реагирал като „глупак“ например, за да разбереш защо не се харесваш в конкретната роля, в която си се поставил. Можеш да промениш нагласата си към нея обаче само ако осъзнаеш какъв е твоят личен проблем с това поведение.

Искаш ли да пробваш нещо различно, за да излезеш от тази ситуация? – този въпрос цели връщането на личната ни отговорност за проблемите и провокирането да мислим над различни идеи за справянето с тях. Колкото хора има на земята, толкова начини има и за справянето с един и същ проблем. Психотерапията не е даване на готови съвети, а провокирането да създадем наш начин за излизането от дадена ситуация. Заради това масовите книги по психология, с които са пълни книжарниците могат да са колкото полезни, толкова и вредни, защото няма индивидуален подход към конкретният човек.

Как ти е да приключим сесията така? – така както слагаме началото на терапевтичният процес, така той трябва да има и подобаващ край. Една сесия може да олицетворява всички наши ситуации навън от кабинета на психотерапевта ни. Да ги затваряш е добре да се превърне в навик, а какво по-удачно място за придобиване на този навик от терапевтичният кабинет?

Автор: Диана Гинова – психолог и психотерапевт