Болестите се появяват когато жизнената ни енергия е изчерпана

Болестите се появяват когато жизнената ни енергия е изчерпана | Диана

Квантовият преход – преход към духовно развитие.

Древните китайци вярвали, че „ако в тялото има добра енергия, никакво зло не може да те сполети”. Стараели се да развиват тази енергия до най-високото ѝ ниво, за да достигнат добро здраве и дълголетие. Нарекли я „чи” („ци”, „ки” ) и установили, че тя е съставен елемент на човешкия организъм. Затова в традиционната китайска медицина се отделя изключително голямо внимание на състоянието и баланса на енергията в човешкото тяло. Колкото по-качествена е енергията, която човек излъчва, толкова по-качествена ще бъде и енергията, която той ще получи от Космоса. А качествена енергия е тази, която е с по-високи вибрации. Вече е доказано, че нарушение на циркулацията на енергията в организма дава тласък за развитие на болестотворни процеси и засилва процеса на стареене.

Действително всичко във Вселената е енергия, целият свят е съставен от енергия и е в непрекъснат енергиен обмен и движение. Всичко,което виждаме и до което сме способни да се докоснем, е съставено от чиста енергия. Квантовите физици от Алберт Айнщайн до днес са доказали, че всичко, което съществува във Вселената, е енергия, трептяща и вибрираща с различна честота, че физическата материя и енергията са две форми на едно и също нещо. Материята е „кристализирана” или „сгъстена” енергия.

Всички ние сме част от едно огромно енергийно поле и всяко взаимодействие поражда енергийни вълни. Енергийното поле се влияе и от енергийните вълни, които, човек създава чрез контактите си с обкръжаващия го свят, а това са нашите емоции, мисли и чувства. Това поле отразява и състоянието на нашия организъм. Самият човек е енергийна система, която акумулира енергия от въздуха, слънцето, водата, земята, минералите, билките, дърветата, храната и други източници. Тялото постоянно приема, натрупва и изразходва енергия. Вече не е тайна, че всеки човек притежава и свой собствен енергиен код. Но всички сме енергийно свързани и постоянно си влияем по определен начин.

Днес има много архитекти, инженери, адвокати и лекари, но много малко специалисти по енергия. Може би защото много хора недоумяват как действа тази невидима сила. Не е било много отдавна, когато са се присмивали на тези, които гледайки как птиците летят, твърдели, че един ден и човек ще полети. Самолетите и космическите кораби вече са обичайно явление. Затова не се изненадвайте, че все по-често ще чувате понятието „енергийна биомедицина”.

Енергията има много проявления и често ме питат : „Колко вида енергии има?” Най-общото разделение е:

– външна енергия, това е природната енергия,която влиза в нас чрез въздуха, слънцето, земята, дърветата, водата и др.

– вътрешна енергия, това е тази, която циркулира в тялото ни.

Всеки човек се ражда с определено количество вътрешна енергия и тя се нарича предродова (първична) – юан чи. Тя е два вида: изначална, по време на престоя на зародиша в утробата, формирана още при зачеването на плода. Съхранява се и се натрупва в бъбреците, така че с настъпване на половото съзряване на организма да излезе оттам и да се отправи за захранване на съответните органи. Тя е движещата сила на живота. По-късно се преобразува в чи на есенцията, която се получава по наследство от родителите. При жените максимумът на наследствената енергия е в 28-та им годишнина, а нейният спад – в 49-та им годишнина. При мъжете максимумът е в 32-та, а спадът – в 64-та им годишнина. След раждането човек придобива и друга енергия, която е следродова (вторична) и тя е тази, която поддържа живота. Човек може да се роди с голяма и силна първична енергия, но поради неправилното ѝ съхранение и използване, да я изчерпи много бързо. И обратното, да има слаба първична енергия, но да използва техники и практики за акумулиране и движение на вторичната енергия и да е винаги жизнен. Предродилната чи изисква непрекъснато захранване със следродилна.

В зависимост от въздействието ѝ и мястото на възникване енергията се дели и на:

– дихателна (цон чи), която се поема от въздуха и колкото по-пълноценно диша човек, толкова по-голямо количество енергия поема

–хранителна (гу чи), която се получава от храната. Затова е много важно качеството на храната, която консумирате и начинът на усвояване на хранителните вещества от организма. Особено ценна е суровата храна, която съдържа ензими, акумулирали слънчева енергия и минерали в естествен вид. Затова в Китай суровите зеленчуци и плодове се режат на едро и по посока на растежа им.

– духовна (тин чи), защитна (уей чи), сексуална (дзин чи), подхранваща, кръвна, меридианна и др. Всички те са тясно свързани помежду си и определят енергийното ниво, здравето, работоспособността и продължителността на живота

– енергия на органите. Всеки вътрешен орган притежава собствена енергия. Има чи на сърцето, на белите дробове, на бъбреците, на черния дроб, на далака и т.н.

– психична енергия – има изключителна сила и е мощно оръжие в човешките ръце. Тя е вечна и неунищожима. Доказано е, че притежава материална природа и се състои от кристали, които се увеличават или намаляват в зависимост от енергийния източник. Най-висшата ѝ проява е енергията на мисълта. Всеки човек съзнателно или несъзнателно приема и предава мисли. Според древните лечители мислите имат сила, тегло, вибрация, цвят и могат да окажат значително влияние на другите хора. В източната философия е много важно човек да се научи да управлява своите мисли. Това най-лесно се постига чрез дихателните техники от Чи гун. Този процес се нарича Хуси Даоин (направляване на дишането). Накъдето е насочена мисълта, натам се насочва и енергията. Аз силно вярвам, че енергията следва мисълта и затова избягвам не само да говоря за негативни неща, но дори и да мисля за тях.

Мислите формират обкръжението ви и могат да променят живота ви. Затова си създавайте само оптимистични и позитивни мисловни форми. Известният италиански лекар Роберто Асаджиоли създава метод за реконструкция на личността, който нарича „психосинтеза”. Когато много силно желаете нещо, което сте си го поставили за цел и си го повтаряте многократно, се натрупва енергия, която помага за реализирането му. Ако го споделите и с други хора, които ви подкрепят, градивната енергия започва да тече още по-бързо. Но мислите, чувствата и действията трябва да са винаги в хармония с желанията ви. И това е древния космически Закон за привличането.

– позитивната и негативната енергия са двата полюса на чи. Ако намерите някой добър учител от източните практики Чи гун, Тай чи чуан, Тоу ин или Рейки, ще се научите да имате осъзнато усещане за движението на енергията, насочването ѝ там, където е необходимо и да си изчиствате блокажите от отрицателна енергия. По ваше усмотрение може да използвате техники от първа част на книгата, описани в „Как да балансираме жизнената си енергия” и „Как да стимулираме потока от енергия”. Ако за това отделяте всеки ден по 10минути, ще постигнете баланс на Ин и Ян и хармония на тялото и душата, толкова важни в този динамичен живот в XXI-ия век. Запомнете, че Вселената ви отвръща със същата енергия, която ѝ изпращате.

В Китай движението на енергията в тялото се нарича шу, а проникването ѝ в органите хе. Поетата енергия от белите дробове преминава в дебелото черво, оттам в стомаха, далака, сърцето, тънките черва, пикочния мехур, бъбреците, кръвоносната система, жлезите с вътрешна секреция, жлъчния мехур и черния дроб. Това става в определен двучасов цикъл за дванадестте основни енергийни меридиани в човешкото тяло. Докато в Индия преобладават техниките за движение на енергията възходящо и низходящо, то в китайските практики Чи гун, Тай чи и Ян Шън Шу освен възходящо и низходящо, енергията се движи и кръгово в посока от ляво на дясно. Това запазва младостта и забавя процеса на стареене. Невероятен ефект се получава при практикуване на стиловете Уджи и Шен Джуанг от Чи гун, при които не само се балансират енергиите в организма, но и бързо се неутрализират вредните влияния на стреса. Колкото е повече и по-добре съхранена жизнената ви енергия, толкова по-силна ще бъде и имунната ви система.

Днес има много предпоставки, които не позволяват на жизнената енергия да достигне до вас в чистия си вид или които превръщат положителната енергия в отрицателна без вашата намеса. Думата „електросмог” се свързва с повишената електрочувствителност в много хора.Тя е причината за редица неблагоприятни последици и заболявания. Преди години се знаеше, че само рентгеновите лъчи са вредни за човешкия организъм. Много малко се отделяше за обсъждаше и проучване на изкуственото електромагнитно поле, генерирано от електрическото оборудване. Но в електросмога се включват всички електрически и магнитни полета и електромагнитни лъчения. Те най-често са причинени от мобилни и безжични телефони, трансмитери, пейджъри, безжични интернет връзки, високоволтови електроповоди и др. Излъчените от тях вълни се натрупват в клетките и понякога имат разрушително действие. Те довеждат до липса на концентрация, намаляване на паметта, апатия, безсъние, депресия и срив на имунната система. А едно от най-новите заболявания, открито от американския професор д-р Дейвид Ларами, се нарича „звънова тревожност”. Това е безпокойство и страх, че телефонът ви ще звънне в неподходящ момент или когато няколко телефона звънят едновременно и вие мислите, че е вашият. Днес всички сме под влияние на различни електромагнитни вълни, но реагираме в зависимост от индивидуалния ни профил. Ние не може да се откажем да използваме всички тези уреди, но може да неутрализираме и намалим отрицателното им въздействие.

Това може да постигнете най-лесно чрез:

* Разположете леглото си ориентирано в посока север-юг и на не по-малко от 80 см от най-близкия електрически контакт, радиатор, климатик, електрически часовник и включен мобилен телефон. По време на сън клетките в човешкото тяло се възстановяват

* Избягвайте телевизори, компютри и други ел. уреди в спалнята. Ако има такива, изключвайте вечер електроуредите от мрежата

* Преди лягане свалете от себе си всички метални пръстени, гривни, обици и верижки

* За събуждане използвайте часовник с батерии

*Ограничете използуването на изкуствени материи в облеклото си и в обзавеждането на дома

* Не злоупотребявайте с много продължителни разговори по мобилни телефони. Закупете си протектори за негативните излъчвания. Днес се предлагат много различни и качествени на подходяща цена

* Избягвайте да живеете близо до електроповоди с високо напрежение, трансформатори, антени, находища на газ, нефт и подземни реки

Винаги, когато наблюдавам хора, които си правят снимки с фотоапарат, се сещам за думите на мастер Дзън Шан: „При снимане се отваря астралното тяло на човек, енергийният му двойник се разхерметизира и той става уязвим за външни въздействия. Получават се така наречените „енергийни изстрели”, които са вредни, подобно на рентгеновите снимки. Това е особено нежелателно за хора, които се занимават и лекуват с енергия”.

За огромното влияние на енергията в лечебния процес, говори фактът, че на много места в света, като в Университета в Коломбо има създаден факултет „Лечение с човешка и универсална енергия”; в Шанхай и Пекин, Китай има институти по Чигун; в Австралия – Академия на личната сила; в Милано, Италия – Институт по биолъчева енергия; в Калифорния, Америка – Чигун институт; в Канада – Здравна клиника по Чигун; в Тайланд – Клиника по енергийна медицина; в България – Научно изследователски център по медицинска биофизика и още много други с подобно предназначение.

Автор: Дик Дерик