Чудото е просто смяна на гледната точка

Как да си направим самоанализ за вътрешно освобождаване от гнева.
Често пъти, когато чуваме думата „чудо”, ние мислим за нещо наистина голямо, важно и чудато, при което в ума ни изникват типични холивудски представи за група облаци в небето, преобразяваща се в ръка, спускаща се надолу, за да спаси бебе от горяща кола в последния миг. Други биха казали, че едно чудо включва превъзмогване на нелечимото и невъзможното, казва Сюзън Бърнс.

Моето любимо определение за чудо е това на Мериън Уилямсън, цитиращо „Курс по чудеса”: тя твърди, че „Чудо – това е промяната във възприятието”. Което означава, че щом променим насоката на мислите си от страх към любов, нещата мигновено се променят и се случва чудо. Пол Ферини казва, че винаги сме само на една мисъл разстояние от това да се почувстваме отново добре. Не смятате ли, че е силен жест да контролирате сами състоянието на ума си и да решавате как искате да влияят върху емоциите ви?

Една от тайните на живота е, че

ако преживявате нещо, което не ви харесва, това означава, че вътрешно сте блокирани

и щом се освободите от пречката, в един миг всичко започва да се изменя и да си идва на мястото по един любящ, съвършен начин. Най-често, по начини, които не сте очаквали, и, за щастие, винаги към по-добро…

Самоанализ за вътрешно освобождаване след конфликт

Какво се случи току-що?
Опишете човека или събитието, спрямо когото/което реагирахте току-що.
Например някой, с когото работите или с когото имате връзка, ви подмята закачка, но вие приемате, че ви напада или ви злепоставя. Възможно е дори да му се ядосате и да му кажете да се маха. Това означава, че е възможно да смятате, че хората умишлено се опитват да ви злепоставят.

Сега отговорете на следващия въпрос:

Ето как реагирах на дадената ситуация, събитие или човек:
Когато това се случи, се почувствах разгневен, тъжен, уплашен…
Сега, препрочетете онова, което току-що написахте. Опитайте се да погледнете обективно на случилото се.

Наистина ли е оправдана реакцията ви?
Защо? Или защо не?
Защо предизвика у вас емоции?
Какво се страхувахте, че може да се случи в тази ситуация?
Какво казва това за вас?
Можете ли да се сетите за момент, в който сте започнали да смятате това за проблем?
Кога решихте, че това е вашата история?
Какъв избор ще направите, за да промените историята, която разказвате на себе си?
Ако това се случи отново, как бихте възприели събитието?
С какво може да е различна реакцията ви?

Сега помислете за случилото се.

Какво преживяване създаде то за вас и за хората около вас?

Запишете това с изречения, започващи с „Аз”, което ще ви позволи да поемете отговорност.
Аз………………………………………………….
Аз………………………………………………….
Аз………………………………………………….
Историята, която създадох за себе си, ме кара да се чувствам:…

Най-добрият начин за вътрешно освобождаване е

да идентифицирате проблема и след това да изготвите план за промяна на това възприятие или убеждение.

Щом направите това, вие сте в състояние да направите оценка на емоциите си и да разберете защо, преди всичко, са възникнали те. След това можете да заместите тези емоции с такива, които ще ви вършат по-добра работа. Може да изберете новите си убеждения и да ги поставите на място. Сега идва най-важната част – да прогоните старото убеждение. Кажете си:
Сега съм изпълнен с желание, готов и ясно и окончателно избирам това старо убеждение да бъде напълно и стопроцентово освободено. На негово място искам и допускам следното възприятие и вярвам, че…

Сега си позволявам да се почувствам…

Това е само началото и ви позволява да преминете целия процес. Откривам, че често пъти хората започват да се вглеждат в себе си и да преценяват какво е предизвикало убежденията, криещи се зад техните емоционални реакции, и това, което виждат, не им харесва. Те могат да отрекат причината и да откажат да се справят с нея или да я променят.

Не ме разбирайте погрешно: не мисля, че трябва да преживеете отново травматичните събития, но наистина е необходимо да видите какво са предизвикали те в живота ви и да поемете отговорността за настоящия си избор.

Не бъдете човек, който се обгръща в гнева или в тъгата, като в позната наметка. Утехата, която тези минали тъжни събития ви дават, е неуместна и продължава да се отразява на бъдещето ви. Само като освободите свързаните с миналото емоции, ще се почувствате свободен да продължите към онова, което ви очаква.