Да обичаш хората, които са като теб, е лесно – КЮРШАТ БАШАР

Когато не откриваш ясна причина за любовта си към някого, означава, че наистина го обичаш…

Често пъти обичаш хора, които изпълняват капризите ти, които са като теб.

Чувстваш се сигурен с тях.

Да обичаш хората, които са като теб, всъщност е лесно.

Трудното е да обичаш хора, които не приличат на теб, които не изпълняват всяко твое желание.

Трудното е да обичаш някого не защото те прави щастлив, а просто защото съществува, защото не прилича на никого другиго, защото си е такъв, какъвто е…

из „Музика край леглото ми“
Източник: illusion.scene360.com