Двойки в конфликт и неосъзнатият договор между нас

Двойки в конфликт и неосъзнатият договор между нас | Диана

Когато се срещаме с нашите партньори, ние се договаряме подсъзнателно да си помагаме взаимно в разрешаването на емоционални травми от миналото. Избираме или наемаме перфектната личност, която да предизвика този съхраняван болезнен спомен от миналото ни. Точно по тази причина сме се събрали заедно.

Отношенията не са проблем, който да бъде решаван, а приключение, което трябва да бъде прегърнато. Конфликтът е дар, който трябва да се разопакова, за да бъде прегърнат, възможност да израстваме, да намираме решение, да узряваме. Конфликтът не може да бъде решен на нивото, на което е създаден. Ние приемаме в живота си онзи човек, който е най-подходящ да ни помогне да решим онова, което е останало нерешено от нашето детство.

Връзката ни живее в пространството между нас и е свещена. Тя се превръща в площадка за нашите деца. Когато има само две възможности, изберете третата опция.

Поддържайте пространството между вас сигурно и свещено. Почитайте пространството между вас, като посещавате другия, преминавайки по моста. Прекосявайте този мост с отворен за учене ум, с любопитство и състрадание, оставяйте зад себе си болката и травмата.

Преминаването по моста означава да се превръщате в пълно присъствие за партньора си, да слушате без прекъсване, отбранителност или съдене, поддържайки безусловно пространство за споделянето на партньора си.

„Отвъд правилното мислене и погрешното мислене има поле – ще се срещнем там“ ~ Руми.
Това е третият вариант!

Седем принципи за съзнателни взаимоотношения :

  1. Връзката живее в пространството между нас.
  2. Емоционално заредена част на партньора ви е детето в тях в него, което се опитва да разкаже своята история. Позволявайте си един на друг да си разкажете тези истории, преминавайки по моста.
  3. Ние сме енергия, която може да бъде положителна и отрицателна – бъдете осъзнати за тази енергия, за да не правите пространството токсично.
  4. Когато нашите партньори проявяват натоварващо поведение, то е вик за помощ от детето в тях и поведението им е защита. Опознайте взаимно своите викове за помощ.
  5. Принципът на разтягането се основава на идеята, че всяка неудовлетвореност в отношенията е дар, който трябва да бъде разопакован. Благодарете на партньора си за тази възможност да израствате.
  6. Освободете радостта в отношенията. Играта, радостта и забавлението са всички съществени съставки за връзка и възстановяване след всяко прекъсване в отношенията. Също така е важно да насочим страстта си в отношенията, в противен случай тази страст ще бъде пренасочена извън връзката и ще започнем да чувстваме, че тя вече не работи.
  7. Създайте си стимулираща мечта заедно като двойка. Определете своята връзка, бъдете конкретни относно целите и плановете ви – краткосрочни и дългосрочни. Когато сме конкретни, даваме насочваме енергията към привличане и постигане на нашите мечти и цели.

lifechangehealthinstitute.ie
Via Sacred Dreams

Чрез Алхамбра