Енергията на единение между мъжът и жената

Съществува един въпрос, който изисква решение днес и касае всеки човек. Неговото решаване създава предпоставка за постигане на духовно извисяване, на баланс и хармония. Това е областта на взаимоотношенията между мъжа и жената. Давали сме подобна информация, осветявайки пространството на взаимоотношенията. Сега ще разкажем за съществуват мъжки и женски енергии и за съществуването на различни задачи в пределите на социума.

Ще кажем и повече, за съществуващата много дълбока енергия на единение, която все още е скрита от хората. Толкова много бариери са построени около нея, толкова много шаблони, които я превръщат в забранена, че вече са я обявили едва ли не за нещо нечисто.

Около нея са създадени много насмешки и страхове. Създадени са много слоеве неразбиране, че дори много напредналите в духовния път хора, когато се окажат насаме с партньор, с когото могат да сътворят цялостност, забравят тези знания и пренасят със себе си тези слоеве от напластено изкривяване и неразбиране.

Това, разбира се, не е случайно, тъй като именно тази енергия, енергията на мъжа и жената, се явява най-силната вибрационна структура, която може да се сравни с взрив. Такъв енергиен взрив, с който може да се изработи за кратко това, което някога изискваше години, десетилетия и даже поредица от животи в труд.

Съществува един момент на енергийно сливане, когато при задълбочено знание и усещане, при ясно осъзнаване на себе си и един друг, настъпва такъв взрив, който оказва огромно влияние на тези двама души, а и на много още хора неосъзнато.

Тази енергия е способна да неутрализира огромни пластове противоположна на любовта и светлинната енергия и информация. Главния път към това е собствения вибрационен ръст. Отглеждането на себе си като духовна единица и приемането на другите, преди всичко, именно като такава.

Изначално мъжката енергия представлява стълб, чиято основа е в космическите дълбини, и пренася в земното пространство тази мощ, тази основа.
Женската енергия в основата си е спирала, която с дълбоките си корени черпи от енергията на майката Земя. Когато има мъж и жена, независимо от взаимодействията им, винаги има мъж-стълб и жена, която се увива около него.
Когато жената израства сама, когато подкрепя женската си природа, когато осъзнава, че е жена, тя е в силата си. Тя създава около мъжа нещо като концентрични кръгове, които подкрепят неговата стълбовидна енергия. Служи за негова опора тук на Земята и го подкрепя в силата му.
Тези енергии се завихрят и тогава, в определен момент, когато мъжът и жената достигнат определено ниво, на определена устременост един към друг, настъпва нещо като взрив между тях, нещо като спойка. Тогава жената започва да се захранва с космическа енергия, а мъжът придобива корени, свързващи го със Земята. Такова обединено пространство не може да бъде разколебано.

Това, което се случва в днешния живот, е планирано от структурите, скрили тази мощна енергия. Това знание е било скривано от човечеството много дълго време, за да пребивава в ниската степен на осъзнаване и да бъде използвано за користни цели. Защото тази енергия, с ниски вибрации, не може да създава, а само руши. Това е наложило необходимостта това знание да бъде скрито от хората. Днес, все още са останали много слоеве, които оказват своето въздействие, преминавайки през родовите енергии, през колективното съзнание, преминавайки във възпитанието. Във всяко момче или момиче се програмира, какви трябва да бъдат и какъв е противоположния пол.

Каква е ситуацията днес?

Мъжът среща жена, която не е била учена да бъде жена, да приема и проявява женската си природа, а са й говорили, че това е мръсно и срамно. Тогава тази жена затваря своята женска същност и започва да се проявява по-мъжествено. Тя поема върху себе си някои мъжки функции. Какво се случва тогава с нейната спирална енергия?

Тя започва постепенно да се изправя и да заприличва на стълбовидната мъжка енергия, чиято основа е горе и има здрави корени. Този стълб може да се развива и да нараства. Затова сега има толкова много силни жени. Но този стълб не е истински, доста е нестабилен, в основата си има концентрични окръжности.

Какво се случва тогава с мъжът до такава жена?
Той не може да има корени, не може да има сила, не може да има израстване, защото няма поддържаща сила. Той става слаб. А понякога се стига до изкривявания, когато се опитва да стане концентрична енергия.

Какво се наблюдава днес при взаимодействие на мъж и жена?
Две хаотични структури, които не се явяват нито мъжка, нито женска. Това се проявява като резултат в дрехите. Мъжът и жената не са способни да създадат тази цялостност, защото те не се явяват това, което са по своята природа.

Някои от вас наричат тази скъпоценна свещена енергия с понятието ТАНТРИЧЕСКА енергия, но днес не съществуват пълноценни знания за нея. Тази енергия може да бъде отгледана между двама души, които са настроени, устремени един към друг и всеки от тях необратимо е решил да преоткрие своята истинска природа.

Това, с което трябва да се започне, е решението на жената да бъде жена. Защото само тя може, променяйки се, да започне да увива спиралата около стълба, която вероятно може да е изкривен. И тогава, стълбовидната мъжка енергия, подкрепена с женската спирала, започва да се изправя и да набира сила.

Много е вероятно в първия момент в него да възникне истеричен протест, защото е свикнал да бъде съвършено различен. Той вече не знае как да бъде мъж. Когато жената създава основа за мъжа, то при него започва съвсем друг живот, започват да му се случват съвсем различни неща. И силата като естествен процес, започва да тече във всеки мъж.

Ако някога чуете думите: „Какво да правя с мъжа си, той е такъв безсилен и безхарактерен, нищо не иска!?”.
Тогава можете да кажете на тази жена следното: „Погледни се в огледалото и започни да се учиш да си жена. Реши за себе си да бъдеш жена!”

Това е онзи крайпътен камък, онова най-важно решение, което може да създаде следващата стъпка към баланса и хармонията.

( източник: biopole.ru , превод Жанет Орфану)