Използвай красиви думи. Те ще породят красиви емоции и красиви преживявания!

Думите ни са най-мощното оръжие, с което разполагаме. Могат да наранят, да приласкават, да рушат и да създават. Използвайте ги мъдро.

За силата на думите

Една утрин Гаутама Сидхарта, когото наричали Буда, отишъл до пазара на селото, за да се разходи и да разгледа сергиите. Щом стигнал, вниманието му било привлечено от една огромна купчина лъскави зелени ябълки. До тях оранжевеела друга купчина от сочни портокали. От другата страна на щанда били подредени кадифеножълти банани.

Докато наблюдавал красивите плодове, към тях се приближила майка с малкото си дете. Докато разглеждала отрупаните стоки, тя за миг пуснала ръката на детето и то веднага се присегнало към големите портокали – издърпало един и всички останали се пръснали по земята.

– Какво глупаво дете си! – извикала майката и смутена започнала да прибира плодовете, докато продължавала да хока детето.

Буда наблюдавал случката, без да каже нищо. Скоро ядосаната майка и детето ѝ си тръгнали и мъдрецът понечил да се приближи до сергията. Но преди да успее, се появила друга жена с малко момче и го прередила. Също както предишното дете, и това било привлечено от много плодове, посегнало към ябълките и съборили всички на земята.

– Ама че глупост направи – казала майка у спокойно, без повече приказки, събрала падналите. Платила избраните плодове и си тръгнала.

Сидхарта се приближил до продавача и казал:

– Току-що и двамата получихме ценен урок за силата на думите: на първото дете му казаха, че е глупак, и стига да му го повтарят достатъчно дълго, то наистина ще се превърне в такъв. На второто майката осъди действията му, а не него. Така първото най-вероятно ще повярва, че не притежава много ум, а второто просто ще се научи да не върши глупости.

Сидхарта и пътят към нирвана – София Петрова

Издателство: Милениум, milleniumbg.eu

Източник: https://mostzaknigi.com