Как да разберем, че имаме сигурна привързаност?

Привързаността е базова потребност на всеки човек. Не случайно копнеем за любов, свързване, общуване и интимност в отношенията. Далеч не ни е достатъчно да имаме студени делови отношения, нали? Всеки от нас притежава инстинкт да се привързва и точно това е идеята в основата на известната Теория на привързаността, създадена от психоаналитика Джон Боулби.

Според неговите идеи децата идват на този свят с инстинктивната потребност да се привързват, защото това осигурява оцеляването им в този свят. Какво ще бъде качеството на привързаността зависи от много фактори – зрелостта на родителите, готовността им да откликват, разбират и отговарят на потребностите на децата си и т.н.

Според Боулби, има два основни вида привързаност – сигурна и несигурна. Сигурната привързаност е тази, при която детето се чувства емоционално сигурно в присъствието на родителя. И обратното, несигурна привързаност се изгражда, когато детето не изпитва, че може да разчита за емоционална сигурност от родителя.

Несигурната привързаност се дели на 3 подтипа: избягваща, тревожна, амбивалентна. Вече разгледахме особеностите на несигурната привързаност, но как да разберем, че имаме сигурна привързаност? И как да я разпознаем у другите?

Какво представлява сигурната привързаност?

Смята се, че ние изграждаме стил на сигурна привързаност, когато обгрижващият друг е бил физически и емоционално достъпен за нуждите ни, когато сме били. Научили сме се от своя личен опит, че другите хора заслужават доверие. Започнали сме да разчитаме на другите в ситуации на тревожност и стрес, Научили сме се да търсим, получаваме и даваме утеха, защита и подкрепа.

Когато тази наша основна нужда е била удовлетворена сме преминали спокойно към изследване на външния свят. Имаме много приятели, тъй като сме научили как да се свързваме с други хора. Сигурният стил на привързаност ни позволява да развием стратегии за регулация на стреса. В същото време отваря пространство за извършване на когнитивна дейност и експериментиране с различни стратегии за справяне с трудни ситуации.

Как да разберете, че имате сигурна привързаност?
Цените връзките си

Връзките са важна част от живота на всеки човек. За разлика от несигурните стилове на свързване, хората със сигурен стил ценят връзките по един здравословен начин. Те са важни, затова полагат грижа, енергия и време в тяхното изграждане и поддържане. Сигурните хора не се вкопчват в отношенията като „удавник за сламка“, нито бягат от тях като „дявол от тамян“. Те осъзнават, връзките са важни, защото чрез тях израстваме като по-добри хора.

На вас може да се разчита

Една от най-важните характеристики на хората със сигурен стил на привързаност е тяхната постоянност, умереност и спокойствие. Хората усещат у вас тези характеристики и имат навика да ви търсят, когато се чувстват в дисбаланс или имат проблем. Просто вие сте човек, на когото може да се разчита. Хората около вас ви усещат като стабилно присъствие, което им вдъхва усещане за сигурност и доверие.

Няма какво да криете

Ако имате сигурен стил на привързаност сте се научили да живеете СЕБЕ СИ, а не да се криете зад маски, лъжи, фантазии и параноя. Показвате истинското си лице навсякъде, където отидете. Това събужда доверие и съответния отклик у другите. Много често хората около вас се чувстват комфортно да бъдат точно толкова себе си, колкото и вие. Вашата откритост е магнит, който привлича топли и сърдечни отношения, в които се чувствате като у дома си.

Източник: https://frida.bg