Как се сбъдват мечтите?

Мечтите се сбъдват, когато нищо не им пречи. Мечтите се сбъдват, когато имаме силно желание и не виждаме пречки, когато емоциите и разумът ни са в хармония.

Фантазия, мечта или цел?

Умът ни има механизъм, който непрекъснато преценява реалността. Когато решим да гледаме филм, ние избираме сюжет, който е интересен за нас, изживяваме силни емоции – но знаем, че сме в безопасност. Нашият ум прави разлика между фантазията и реалността… през повечето време. Понякога изживяването е толкова реално, че преодолява този механизъм – така се сбъдват фантазиите.

Фантазиите са приятни и безопасни. Фантазираме за неща, които смятаме за невъзможни в реалния живот. Фантазиите са истинският прозорец към душата ни – ако фантазираме за нещо, ние харесваме емоцията, която преживяваме. Когато фантазираме, ние не правим преценката възможно/невъзможно – и поради това фантазиите постъпват безпрепятствено в подсъзнанието ни. Понякога фантазиите се сбъдват, по подсъзнателен, интуитивен път.

Мечтите са неща, които приемаме за принципно възможни и желаем, но ни мислим за тяхната реализация в настоящия момент. Тъй като не мислим за реализацията им, не правим преценка възможно/невъзможно. Ако не ги означим като невъзможни, за подсъзнанието ни са възможни. Понякога мечтите се сбъдват, по подсъзнателен път.

Целите се различават от мечтите и фантазиите. Когато си поставим цел, ние започваме съзнателно да мислим за нея, за пътя, по който да я реализираме, поставяме си срокове. Целта е конкретна задача за действие.

Когато целта ни е твърде голяма или зависи от други хора, тя ни причинява дискомфорт, защото не можем логически да предвидим пътя за реализацията й. Когато мислим логически за мечтите си, ние преценяваме ресурсите си, възможностите, вероятностите. Тъй като нямаме информация за бъдещето, рационалният ум не може да го предвиди – и това създава стрес. Това е причината много хора да се отказват от мечтите си.

Как да сбъдваме мечтите си?

Използвайте логиката и интуицията си.

Използвайте логическия си ум, за да превърнете мечтата в цел. Ако мечтата ви остане мечта, тя може да се сбъдне или не, утре или след години, вие нямате контрол върху това. Поставете си тази цел съзнателно, поставете си срок.

А след това оставете интуитивния ум да реализира целта ви. Когато мислите за пътя на реализацията, вие давате насоки на ума си – карате го да реализира мечтата ви по вашия начин. Тъй като нямате информация за другите хора, за бъдещето, за всички възможности, които съществуват, вашият път може да не е нито най-лесния, нито най-краткия. И обикновено не е. Съществуват възможности, които не можете да си представите – но вашата интуиция ще види. Не мислете и не направлявайте този процес – и ще получите най-бърз и най-добър резултат. Особено ако целта ви е твърде голяма и не виждате пътя до нея.

***

Преди години имах тежък ден. Имах пациентка, която ужасно ме изнерви. Когато я изпратих, бях изтощена, легнах си и си пожелах да съм в Италия, само да се мотая и да снимам, без да правя нищо друго.

За мен Италия беше само мечта в онзи ден. Бях влюбена в тази страна от години, но не вярвах, че някога ще я видя, изглеждаше ми нереално. Просто мечта.

Един месец по-късно „случайно” се запознах с човек в интернет. Поговорихме за любовните си неволи, а после се оказа, че той е фотограф. Аз снимах за удоволствие, той видя мои снимки, хареса ги и 2-3 дни по-късно ме покани да ида в Италия и да направим заедно един голям проект за основния му клиенти, голям винопроизводител. Отидох и правих това, което си бях пожелала – прекарах един месец в Италия, снимах и си почивах, защото работата беше удоволствие.

Как бих могла по логичен път да си представя, че желанието ми ще се сбъдне по този начин?

Източник: https://love-aholic.com