Какво е бедност?

Бащата в едно много заможно семейство решил да изпрати сина си на пътешествие, за да му покаже колко бедни могат да бъдат хората.

Синът поживял няколко дни във фермата на едно семейство, което било смятано за много бедно. Като се върнал вкъщи, бащата го попитал:

– Е, как мина пътуването?

– Беше чудесно, татко – отговорил синът.

– Разбра ли колко бедни могат да бъдат хората? – попитал бащата.

– О, да – отвърнал синът.

– И какво научи от това пътуване? – попитал отново бащата.

Синът отговорил:

– Видях, че ние имаме едно куче, а те имат четири. Ние имаме басейн, стигащ до средата на градината, а те имат един безкраен залив. Ние имаме скъпи фенери в градината, а те имат всички звезди на нощното небе. Ние имаме малко парче земя, на което живеем, а те имат безкрайните полета. Ние купуваме храната си, а те си я отглеждат сами. Ние имаме огради, които да вардят имотите ни, а те имат приятели, които да ги пазят.

Бащата онемял от изумление, а синът добавил:

– Благодаря ти, татко, че ми показа колко сме бедни!