Когато той ни казва „обичам те“ по хиляди мънички начини…

Когато той ни казва „обичам те“ по хиляди мънички начини – без думи, без демонстрация, тихо и истинско… Само тогава можем да сме сигурни, че в мълчанието на устните му се крие дълбочината на чувството. Когато той ни казва „обичам те“ често го прави в мълчание, просто защото мъжете трудно се ориентират в криволиците на емоциите, а и не го смятат за нужно. Когато го има, има го и това е напълно достатъчно.

Мъжете са много по-дълбоки създания, отколкото мислим. Просто не говорят за това, не го превръщат в парадна показност и често тяхната тишина говори много повече от хиляди думи. Защото в мълчанието на думите се спотаява точно тази емоция, която никоя дума не може съвсем да обхване. И вместо да се лутаме в търсене на отговор на въпроса „Защо той не ни казва „Обичам те“? – нека видим тихите мънички начини, по които той вече го е правил хиляди пъти!

Той ви целува бавно и нежно

Има голяма разлика между припряната набързо целувка и тази, в която е вложена силна емоция. Тя сякаш се разлива по кожата ви и иска да остане там по-дълго, за да вкусва, да вдъхва, да бъде…

И после се усмихва на себе си

Ако след целувка разцъфтява усмивка в очите му – знайте, че това е безмълвно „обичам те“. По-силно от хиляди думи. Очите му няма как да излъжат, защото са прекия път към душата му.

Той ви слуша, когато говорите

Когато любимият ви слуша думите ви внимателно, това е неговият искрен начин да каже „обичам те“. За него е важно да знае какво мислите, чувствате, имате вътре в себе си. За него е важно да разплете вашата мистерия.

Той търси ръката ви

Ако той ви обича в сърцето си ще търси ръката ви, когато прекосявате улицата ви, както и когато заспивате нощем. Защото това е един от неговите начини да ви каже „обичам те“…

Той търси усмивката ви

Ако вашия любим се опитва да ви накара да се усмихнете с шега, закачка или мъничък жест на внимание – той търси усмивката ви, защото любовта разцъфтява в сърцето му и това е безмълвно „обичам те“…

Източник: https://www.ilady.bg