Квадратът на Декарт или “безпогрешният метод за вземане на решения”

Квадратът на Декарт или "безпогрешният метод за вземане на решения" | Диана image 1

Отговорете честно на следните четири въпроса:

Тази изключително проста, но полезна техника за взимане на решение винаги работи. Същността ѝ се заключва в това, да се разгледа проблем или ситуация, чрез отговорите на четири прости въпроса.

Отговорете честно на следните въпроси: 


Какво ще се случи, ако стане това, което желаем? (Какво получавам – плюсове).

Какво ще бъде, ако то не се случи? (Всичко ще остане така, както е било, плюсовете от неполученото желано).

Какво ще се промени, ако това се случи? (минуси от получаване на желаното).

Какво Няма да бъде, ако това Не се случи? (минуси от неполучаване на желаното). С този въпрос бъдете внимателни, защото мозъкът ще поиска да игнорира двойното отрицание. И отговорът е възможно да бъде подобен на отговора на първия въпрос. Не допускайте това.

Защо тази техника работи? Защото в ситуация, която трябва да бъде решена, ние често зацикляме на една позиция: Какво ще бъде, ако това се случи? С квадрата на Декарт ние разглеждаме същата ситуация от 4 различни страни. Това помага да направим балансиран и осъзнат избор.