Незрялата личност се опитва да управлява хората. Зрялата – управлява себе си – Михаил ЛИТВАК

Емоционално незрелите личности и какво ги отличава от останалите – с думите на известния руски психотерапевт Михаил Литвак.

Незрялата личност се опитва да промени другите хора, да ги приспособи към себе си.

Зрялата личност се опитва да промени себе си, саморегулирайки се.

При конфликт, незрялата личност казва: „Подиграха се с мен!”

Зрялата личност утвърждава: „Аз позволих да се подиграят с мен”.

Незрялата личност се опитва да промени обстоятелствата.

Зрялата личност – да се приспособи към тях.

Незрялата личност често знае, но не умее.

Зрялата не само знае, но и може.

Затова и незрялата личност критикува, а зрялата – действа.

Незрялата личност се опитва най-напред да устрои личния си живот, а после делата си. В резултат на това, не устройва нито едното, нито другото – така човек изпада в зависимост от други хора.

Зрялата личност най-напред подрежда делата си и придобива независимост. Личният й живот се устройва от само себе си.

Потребностите на зрялата личност произтичат от нейните успехи, от нейните дела.

Незрялата личност, невършейки нищо, копира потребностите на зрялата личност, увеличавайки размерите им.

Незрялата личност мисли за резултатите.

Зрялата – за самата работа.

Незрялата личност иска повече от онова, което има и заслужава, а в резултат нерядко губи и това, което притежава.

Зрялата личност е доволна с това, което има, и тогава получава още повече.

Незрялата личност иска някой да й свърши работата.

Зрялата личност си я върши сама.

Незрялата личност се надява.

Зрялата – действа.

Незрялата личност се опитва да управлява хората.

Зрялата управлява себе си.

Незрялата личност е декорация, която иска да се превърне във фигура.

Зрялата личност е фигура, която не се замисля как изглежда.

Незрялата личност най-напред приема решение, а после разглежда фактите, свързани с него – оттук и подозрителността на незрялата личност.

Зрялата личност първо събира фактите, а после на тяхно основание приема решение. Оттук и откритостта на зрялата личност.

Незрялата личност иска да заема високо положение, без да се занимава с личното си развитие.

Зрялата личност се грижи за личното си развитие. Високото положение при нея идва само.

Източник: cluber.com.ua