Отправете призив за помощ и ще я получите!

В духовните измерения с възхищение наблюдават невероятния напредък по пътя ви към пробуждането през последната година на илюзията. Възможно е да ви се струва, че сте постигнали твърде малък напредък. Възможно е дори да смятате, че човечеството отново се обръща към старите начини и се опитва да разреши проблемите си чрез конфликт, както ви говорят новините, представени от вашите най-популярни медии. Това не е така. Голям напредък е постигнат и ще продължава да се постига до края на годината.

Много от вас са крайно недоволни и разтревожени от некомпетентността и корупцията, които се демонстрират всеки ден от тези, които вие избрахте да ви служат и да ви представляват и вие установихте, че за уреждане на въпросите, които в момента изглеждат неразрешими, биха могли да бъдат потърсени интелигентни и състрадателни начини. Но не проблемите са неразрешими. Те просто изискват внимателен и цивилизован подход от страна на всички заинтересовани страни, в съчетание с уважение и слушане на всички гледни точки, за да се гарантира, че всеки аспект на въпроса е напълно разбран от всички участващи. Това отнема време, но е важно, в противен случай всяко решение ще бъде само временно.

Благодарение на силата на любовта, тези, които по-рано са се опитали да нарушат и да избягат от постигането на споразумението, интуитивно са ръководени да поддържат безкомпромисно и непреклонно поведение и тяхната интуиция постига надмощие над техните егоистични импулси. Следователно, истинското намерение да разрешите проблемите гладко и ефективно за благото на всички е интелигентната и позитивната резолюция да стане водещ принцип на човечеството. Отворете сърцата си за тези, които ви причиняват или са ви причинявали трудности. Те са силно повлияни от полето на Божествената Любов, а вашето приемане и насърчаване им помага изключително много в борбата им да поемат пътя на духовното и интуитивното вместо старите разрушителни пътища.

Полето на Божествената Любов, което обгръща планетата, е достъпно за всички. То е там, за да ви помогне чрез сливане с Вашите индивидуални енергийни полета, така че да може да откриете в сърцето си безусловната любов и приемане на цялото творение и на себе си. Това е вечното поле на Любовта, в което всичко е, и в което вие всички сте създадени и от което абсолютно нищо не е отделено или изключено. Когато се събудите, великолепието на това ще ви изпълни с радост и удивление, тъй като напълно и най-накрая ще разберете, че всички вие наистина сте съществени компоненти или аспекти на Върховното Същество, Бог, безкрайния творчески източник, в което всичко има вечно съществуване, поддържано с любов и постоянна сигурност.

Въпреки това, през вековете, негативните енергии, произтичащи от вашето чувство за разделение са създали атмосфера на страх в илюзията, и то е станало много широко разпространено. Вие трябва да изявите силно положително намерение да отворите сърцата си за Любовта около вас и да освободи тези страхове, които служат единствено да ви разделят един от друг. И това намерение, вие трябва да отстоявате – като осъзнавате, че можете и правите разлика между страха и любовта във всеки един момент. Изберете любовта и осъзнайте страховете си. На пръв поглед може да изглежда много трудно, защото се оказва, че има толкова много страх; и това е, когато трябва да поискате и незабавно ще получите помощ от духовните сфери, към които се обръщате.

Помощта да преминете от страх към любов е постоянно с вас – чака само да я потърсите. Така че, не се колебайте! Веднага щом усетите безпокойство или страх, които нахлуват в енергийното ви поле, обърнете се за помощ и ще я получите!

Докато изпитвате физическото съществуване в илюзията, вашите тела привличат вниманието ви към вашата отделеност, това е тяхната цел. И така, вие се нуждаете от помощ за поддържане на вашето съзнание, че всичко е едно и че телата и техните усещания за разделение са отвличания на вниманието в илюзията. Вие сте били под тяхно влияние за толкова дълго, че може да ви се струва лудост да не реагирате спонтанно на техните искания за внимание, но колкото повече се отдалечавате от страха и се приближавате към любовта, толкова по-малко енергия те ще имат, за да ви влияят и да ви придвижват. И помнете, че силата, която те притежават, е силата, която вие сте им дали.

Вашият избор да прегърнете полето на любовта, което ви заобикаля е начин да увеличите вашата сила и да осъзнаете разбирането, че никой и нищо не може да ви контролира. Вие сте едно с Бога и Неговата Воля е ваша. Малката воля, която избирате да имате и да използвате в рамките на илюзията е нищо в сравнение с волята, която споделяте с Бога.

Прегръщайки полето на Любовта, което е навсякъде около вас, ще потвърди това и ще ви даде възможност да се ангажирате с истинската ви сила: божественото енергийно поле, в което всички същества са.

С толкова много любов, Саул

Превод: САР

http://johnsmallman.wordpress.com/2012/10/07/make-the-call-for-assistance-and-you-will-receive-it/