Приказка за Близнаците

Двама близнаци решили да пътешестват.

– Да пресечем с кораб океана! – предложил първият.

– Чудесно – съгласил се вторият – Но ако излезе буря? По-добре да се изкатерим на най-високата планина.

– Прекрасна идея – възхитил се първият – Обаче може да паднем. Не, да идем на Северния полюс!

– Да, обаче не е ли прекалено студено? А защо да не обиколим Земята по екватора?

Първият намерил и тази мисъл за великолепна, но добавил:

Обаче…

Близнаците си приличали като две капки вода – и на двамата любимата им дума била “обаче”. Именно заради тази нищо и никаква думичка те си останали цял живот в своето затънтено градче.

ПОУКАТА: Трудно е да разделиш на две магарета слама, когато едното от тях си ти.