Приказка за Овена

Овенът тичал по своя важна работа между релсите на железопътна линия. Изведнъж срещу него се задал влак.

– У-у-у-у! – изсвирил локомотивът.
– Бе-е-е-е! – отговорил му Овенът и продължил напред.
“Бух!” – чуло се накрая, когато машината и животното се сблъскали и отскочили от удара назад.

Овенът се поотръскал и пак поел по своя път. Локомотивът, даже без да се отръсква, се понесъл срещу него. И пак: – “Бух!”. И отново отхвръкнали назад. А на третия път…

На третия път машинистът излязъл по-умен, дал заден ход, отбил в страничната линия и направил път на Овена, който продължил да тича по своята важна работа…

ПОУКАТА:

По-упорит от Овена може да бъде само друг Овен!