Притча за хорското мнение

Баща и син се сдобили с един кон. На следващия ден тръгнали за някъде си през селото.

Бащата казал:

– Сине, качи се ти на коня, а аз ще походя.

Като ги видели, селяните рекли:

– Гледай какъв син! Баща му ходи пеша, а той – на кон!

На другия ден бащата се качил на коня, а сина ходел. Селяните рекли:

– Какъв е тоя баща?! Детето му ходи пеша, пък той язди!

На третия ден се качили и двамата на коня. Селяните:

– Нямат милост тия, ще уморят добичето!

На четвъртия ден и двамата тръгнали пеша, водейки коня. А селяните:

– Хахаха, гледай какви глупаци! Кон имат, пеша ходят!

На следващия ден, докато мислели какво да направят, конят умрял.

Тогава бащата рекъл на сина:

– Виждаш ли сине, какво става, ако слушаш какво говорят хората!