Сътворението на Жената

Бог работел неуморно от шест дни, за да сътвори жената. Тогава един ангел го попитал: “Защо толкова усърдно се трудиш над нея?”, Бог отвърнал: “А ти видя ли инструкциите? Не бива да се бои от влага, но не трябва и да е от пластмаса; трябва да е направена от 200 движещи се части, да преживява само с кафе и остатъци от храна; коленете е добре да са издръжливи, за да носят две деца едновременно, а в същото време, като се изправи, да бъде грациозна. А за целувката видя ли? – Трябва да може да лекува всичко – от най-малкото до разбито сърце. И трябва и да има шест чифта ръце.“

Ангелът се изненадал много от високите изисквания, особено от това за шестте чифта ръце: “Шест чифта ръце! Защо толкова много?“

Бог обаче допълнил: “О, да, и не е в това бедата. А в трите чифта очи, необходими на всяка жена.”

“И всички тези „екстри“ за един „обикновен модел“?” – учудил се пак Ангелът.

Бог кимнал: “Да, първият чифт очи са необходими на майката, за да вижда през затворените врати, когато пита децата си с какво се занимават, въпреки че вече знае. Вторият чифт очи е да вижда това, което е необходимо да разбере, без другите да се досетят. Третият чифт е за да може да каже на детето си без думи, че го обича и го разбира.”

Ангелът се опитал да посъветва Бог: “Но това е твърде много работа, можеш и утре да я свършиш.”

“Не, не мога!” – отвърнал Бог – “Почти завършвам този шедьовър, който е толкова близо до сърцето ми.”

Ангелът докоснал жената: “Боже, защо е толкова нежна?”

“Да, нежна е, но аз я направих и силна. Не си и представяш колко може да изтърпи.”

“А може ли да мисли?” – попитал Ангелът.

Бог го уверил: “Не само, че може да мисли, но и умее да се аргументира и доказва.”

Тогава ангелът протегнал ръка и докоснал бузата на жената: “О, струва ми се, че този модел пропуска вода. Казах ти, че се опитваш да вложиш в него прекалено много неща.”

”Не пропуска вода “ – засмял се Господ. – “Това са сълзи!”

“Сълзи ли? Но защо сълзи?” – изненадал се Ангелът.

Господ обяснил: “Чрез сълзи тя може да изразява радост, страдание, болка, разочарование, самота и гордост.”

Ангелът бил впечатлен: “Господи, ти си гениален! Всичко ли си обмислил… Жената е просто необикновена!“

Източник: https://myvelikoturnovo.com