Смисълът е в това, че…

Не е достатъчно да си с някого, за да спреш да се чувстваш самотен. Смисълът е другаде. Смисълът е в това, че сладоледът е два пъти по-вкусен, когато има кой да ти се засмее на петънцето на върха на носа ти.

Смисълът е в това, че шоколадът е два пъти повече, когато изчезва едва за секунди, начупен на парченца от два чифта ръце.

Смисълът е в това, че падащите звезди са два пъти по красиви, когато има на кого да посветиш своето желание. Смисълът е в това, че книгите са два пъти по-интригуващи, когато има при кого да изтичаш и да прочетеш на глас любимите си цитати. Смисълът е в това, че филмите са два пъти по-омагьосващи, когато има кого да стреснеш с избухващото вълнение “о, това е един от любимите ми моменти!” Смисълът е в това, че музиката е два пъти по-докосваща, когато още някой крещи с теб текстовете на песните и който понякога ги бърка, за да му се усмихнеш по средата на припева. Смисълът е в това, че си два пъти по-смел, когато има кой да пъхне топка доверие в джоба ти. Смисълът е в това, че всичко е два пъти по-хубаво, когато е споделено.

  Томас Елиът

Източник: https://www.iwoman.bg