Въглища

Около света

От голям замърсител до „еко“: учените предлагат използването на въглища за съхранение на енергия

Изкопаемите въглища са един от най-разпространените източници на гориво и един от най-големите замърсители на атмосферата поради въглеродните емисии от ...