Екология

Около света

Защо и как Европейския Съюз иска да сложи край на “бързата мода”?

Изчислено е, че модната индустрия е един от най-големите замърсители в света, отговорен за около 20% от отпадъчните води на ...

Около света

Експерти твърдят, че десетилетията на реклама за рециклирането са имали драматичен обратен ефект

Току-що сте изпили чаша кафе в любимото си кафене. Сега сте изправени пред кофа за боклук, кофа за рециклиране и ...

Около света

От голям замърсител до „еко“: учените предлагат използването на въглища за съхранение на енергия

Изкопаемите въглища са един от най-разпространените източници на гориво и един от най-големите замърсители на атмосферата поради въглеродните емисии от ...

Около света

Какво е Икономика на листата и какво определя продължителността на живота на едно дърво?

Изследователите очакват новите открития да подобрят глобалните и регионалните климатични модели, да подпомогнат управлението на горите и растителността и да ...