Карма

Около света

Как да отключим силата на кармата

Ключови точки: Знаем, че извършването на лоши деяния не се отплаща – викторианците вече ни казаха това – но по-добре ли ...