Природа

Около света

Какво е Икономика на листата и какво определя продължителността на живота на едно дърво?

Изследователите очакват новите открития да подобрят глобалните и регионалните климатични модели, да подпомогнат управлението на горите и растителността и да ...