Етикет

Психологическо въздействие на пандемията

Емоционално, поведенческо и психологическо въздействие на COVID-19 пандемията

Този преглед има за цел да обсъди въздействието на COVID-19 върху психичното здраве на цялото световно население, в допълнение към неговите причини и последствия. Включени са темите с по-голяма актуалност в досегашната научна литература, повечето от които засягат не само здравните специалисти и властите, но и цялото население. Освен това бяха…
Още...