ТАЙНАТА ЗА НАМИРАНЕТО НА ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ

Ако искате да изпитате повече любов в живота си, трябва да направите едно съществено нещо. Трябва да си разрешите сами да станете по-чувствителни. Колкото по-чувствителни сте, толкова повече любов ще бъдете в състояние да чувствате вътре в себе си и да излъчвате през сърцето си към другите и към себе си. Да бъдеш чувствителен значи да бъдеш отворен, уязвими и склонен да чувстваш точно това, което те е страх да почувстваш. Означава да бъдеш готов да се изправиш пред това, пред което не успяваш да се изправиш вътрешно. Нечувствителните хора ограждат в стени това, пред което не могат да се изправят или което не искат да почувстват. Болката е била твърде голяма в някакъв момент и затова смятат себе си за твърде малки, за да успеят да намерят покоя вътре в болката. Иска се дълбока смелост, вътрешна сила и духовна решителност, за да избираш непрекъснато чувствителността над всичко друго по пътя на живота си.

Да избереш пътя на чувствителност означава, че желаеш да бъдеш наистина жив. Отворен си да чувстваш раните, които другите задържат в тялото си, както и това, което е заровено дълбоко вътре в самия теб. Това желание да усещаш раните е вратата, за да чувстваш любовта и да изцелиш онова, което се нуждае от любов. Ако затвориш вратата на усещането на болката, ти обръщаш гръб на любовта. А дълбокото състрадание към себе си (и към другите) се ражда именно по този път към по-висока чувствителност. Той е една от най-съществените и често подценявани съставки от пътуването към себереализацията и просветлението.

В началните стадии на завръщането към чувствителността на съществото ви, ще се почувствате сякаш сте изложени на риска да бъдете наранени от категоричността на света. Ето защо е жизнено важно да се научите как да оставате свободни от капана на самозащитата на егото, така че никога да не приемате нищо лично. Само малката безсилна личност чувства необходимостта да се защити, да се предпази, да се скрие и да избяга. Истинската ви сияйна Същност винаги прегръща и се движи към болката с любов, състрадание и прошка. На пътя към по-висше съзнание вие ще откриете, че сърцето е в постоянно състояние на експанзия и възприемчивост. Практикуването на тази парадигма е изключително мощно, защото сърцето непрекъснато се разширява и се превръща във все по-ярка топка от радост, лекота и екстаз. Само по пътя на сърцето се ражда истинското състрадание, което ви позволява да съхраните постоянното състояние на чувствителност.

„Не отговаряйте на гнева. Когато няма любов, не си тръгвайте.
Вашата цел е да бъдете проводници на любов, а не да убеждавате, не да очаквате, че всички ще ви слушат, ще ви разбират или ще ви помагат. Помнете, че служите безусловно, без очаквания.“ ~ Бабаджи

Да бъдеш по-чувствителен пренася всеки отговор, жест и дума през сърцето ти. Можете да махнете филтъра, съдията и критикът във вас спират да ви предпазват и сте свободни и истински. Старите стени между вас и света се сриват някъде надолу. Можете да откриете, че обикновеният живот е дълбоко оргазмено преживяване, защото това разширено спокойно сърце топи всичките ви страхове и системи за отбрана, които дори не сте осъзнавали, че имате. Това истинско отваряне на сърцето е пътят към истинското просветление, което е силно заразно и не може да бъде спряно. След като веднъж усетите вкуса му, никога повече няма да заседнете в свитото състояние на тревога или страх. Отделете време, за да изберете да бъдете чувствителни. Направете тази седмица най-добрата седмица от живота си! Станете по-чувствителни и животът ви ще стане по-ярък, искрящ и невероятен с това, което никога не сте мислили, че е възможно.

Ако искате едно практическо упражнение, за да станете по-чувствителни през тази седмица, опитайте това. Вие можете да се преместите към по-високата чувствителност с 3 магически вдишвания. Всеки път, когато се чувствате реактивен, когато по навик се задействат защитните ви механизми или започвате да се затваряте емоционално, дайте си няколко секунди, за да навлезете навътре в себе си и да почувствате къде в тялото ви се формира стена. Стената може да се прояви като стягане, напрежение, обща тревожност или дори спиране на дишането ви. Използвайте следващия момент, за да дишате в това напрежение и почувствате как стената между вас и него се превръща в топло течно чувство. След това с второто дълбоко вдишване се слейте с тази течна стена от светлина. Станете самата стена. На третото вдишване си представете необятната открита Вселена вътре и извън вас. Слейте се с необятността, почувствайте просторната тишина около вас и усещането, че можете да се разширите в безкрайността. Отпуснете се толкова дълбоко, колкото можете в този опит. Ако някоя застояла енергия или стена се опитва да се образува отново, просто започнете процеса отначало с първия дъх. Наслаждавайте се!

„Пуснете се от идеята, че не се осъзнавате като все вездесъща, непроменима и неизразима реалност. Когато не искаш нищо, не търсиш нищо, не очакваш нищо, Върховното Състояние ще дойде при вас неканено и неочаквано. Това е всичко.“

Източник: http://evolife.bg