Ти просто не си жена за всеки мъж

Ти не си жена за всеки мъж.

В теб има поезия, която не всеки може да почувства.

В теб има тайни, които не всеки може да разкрие.

В теб има съкровища, които не всеки може да види.

В теб има различност, която не всеки може да приеме. 

В теб има огън, в който не всеки може да оцелее. 

В теб има стихия, която не всеки може да обуздае.

В теб има искреност, която не всеки може да преглътне. 

В теб има отдаденост, на която не всеки може да отговори.

В теб има решимост, която не всеки може да разбере.

В теб има жена… която не е за всеки мъж!

Източник: https://dama.bg/article/ti-prosto-ne-si-zhena-za-vseki-muzh/16653/