Трябва ви късмет? Само изречете тези думи преди да излезете и той ще ви следва неотлъчно

Днес ви представяме една от най- силните формули за успех и късмет. Тя се препоръчва широко за всякакви ситуации, които създават затруднения или когато желаете дадени събития да се развият според вашите очаквания.

Не забравяйте обаче, че в основата на успеха стои силната вяра в доброто и несломимата воля да не се отказваме от целите си.

За тази формула не са необходими никакви условия и усилия от ваша страна. Ето защо, побързайте да изпробвате тази комбинация от думи с изключително силно въздействие.

ВЕД ВЕЛИКО ВЕРИДАЙ («Вед вели’ко верида’й») – за късмет.
Произнасяйте го когато тръгвате за важна среща или сутрин, ставайки от леглото. Бързо ще се убедите, че работи.

Можете да запишете формулата на лист хартия или в мобилния си телефон и да я повтаряте при необходимост. Експериментирайте и се радвайте на бързите резултати!