Любов

Любов или Разум? Необходим ли е този избор?

Разумът срещнал Любовта и й казал: – Размишлявах дълго за теб, но без задоволителен резултат. Затова искам да те питам: ...