Възможно ли е да предадем подсъзнанието си на друг човек?

ЕДИН УЧИТЕЛ ПОМОЛИ ПРОРОКЪТ:

– Кажи ни за Учението.

А той изрече:

– Никой човек не може да ви открие нищо освен това, което дреме в полусън, заложено във вас.

Учителят, който се разхожда в сянката на храма, сподирян от учениците си, не им дава толкова от мъдростта си, колкото от своята вяра и любов.

И ако той наистина е мъдър, не те поканва в сградата на своето познание, а те отвежда до предверието на твоя собствен ум.

Звездоброецът ще ти разкрие колко знае за небесните простори, ала не може да ти предаде познанието си.

И музикантът може да ти пее в ритъма, който изпълва пространството, ала не може да ти предаде нито ухо, което улавя ритъма, нито пък глас, в който да отекне.

А този, който познава науката за числата, може да ти разкаже за мерките и теглилките, ала не може да те посвети в тях.

Виденията на едного не дават крилата си другиму.

И както всеки от вас застава сам пред Божието познание, така и всеки от вас трябва да е сам в познанието си за Бога и в разбирането си за земята.

Познанието / Джубран Халил Джубран, Пророкът