Вярвам, че точно затова, когато срещнеш определен човек, ти просто знаеш…

Вярвам, че има души, които пътуват постоянно през времето и някои от тях са свързани с други души. Те непрестанно се търсят един друг и по някакъв начин винаги остават съединени.

Понякога тези души се намират в човешката си форма, но в сбъркано време и на сбъркано място, и колкото и да се опитват, между тях не се получава. Може би се събират с такава разлика в стила на живот или във възрастта, заради която е невъзможно да бъдат заедно. И така те се разделят, макар и да знаят в сърцата си, че си принадлежат един на друг. Връзката остава – да чака до следващия живот, с още жива надежда, че тогава най-сетне ще се получи.

Вярвам, че точно затова, когато срещнеш определен човек, ти просто знаеш. Сякаш винаги си го познавал, защото всъщност наистина е така. Чувстваш другия със сърцето си и знаеш какво чувства той, дори когато не сте заедно. Това е магията на душата. И когато две души най-после станат едно, съдбата им е изпълнена. И това е красиво. Вярвам.

Източник: https://dama.bg