За най-важните неща плащаме с късчета от душата си

За най-важните неща плащаме с късчета от душата си | Диана

Не е важно колко дни има в живота ти, важно е колко живот има в дните ти.

Не е важно какво имаш в живота си, важно е кого имаш в него.

Не е важно какво си получил в живота, важно е какво и на кого си дал.

Не всичко се плаща с пари.

За най-важните неща плащаме с късчета от душата си!

Арт Бъкуолд