Започваш да живееш истински, когато започнеш да поемаш отговорност за живота си

Виктор Франкъл: Да живееш означава да поемаш отговорност за намирането на верни отговори на житейски проблеми.

Ако имах повече пари/време/късмет…

Ако получавах повече помощ от колегите/роднините/приятелите…

Ако съпругът ми ме подкрепяше…

Ако бях по-млада/слаба/красива…

Ако работата ми не беше толкова стресираща…

Звучи ли ви познато? Какви душевни състояние и действия произлизат от този начин на мислене? Намираме ли се в зоната си на власт, когато разсъждаваме и говорим по този начин?

Линията, установяваща нашето пространство на влияние, е добре очертана и си има име: отговорност. Отговорността не означава вина. Нима е ваша вината, ако са ни уволнили, партньорът ни е напуснал, или сме се разболели? Да бъдем отговорни, означава да си възвърнем уменията да реагираме на събитията. Означава да използваме способността си да се променяме. Да бъдем в състояние да отговаряме по най-действения начин на житейските проблеми. Означава да го правим ежедневно, посредством нашето поведение, думи, вкъщи и на работа, когато сме сами и когато сме с другите.

Това е историята на четирима души на име Всеки, Някой, Койтоидае и Никой. Трябвало да бъде свършена важна работа и поискали от Всеки да я свърши. Всеки бил сигурен, че Някой. Койтоидае би могъл да я свърши, но Никой не я свършил. По този повод Някой се ядосал, защото било работа на Всеки.

Всеки мислел, че Койтоидае би могъл да я свърши, ни Никой не разбрал, че Всеки няма да я свърши. И накрая Всеки обвинявал Някой, защото Никой не направил онова, което Койтоидае би могъл да свърши.

Поука: Това е историята на Всеки от нас. 

Никой не е особено щастлив, изправен пред тежка задача, неприятен разговор, трудна първа крачка в някое начинание, заплетена за решаване ситуация. За Койтоидае би било много по-лесно да играе ролята на жертвата, да изпада в депресия или да обвинява другите. Някой обаче използва своята зона на власт и решава да не го прави.

Всеки път, когато избираме отговорността, правим крачка напред към еволюционната промяна.

Толкова различен живот – Лучия Джованини, luciagiovannini.com

Издателство: Колибри, colibri.bg

Източник: https://mostzaknigi.com