Времето е живот!

Времето е живот!

Веднъж, както си яздел по пътя, един мъж видял спящ човек под едно дърво, а в устата му бавно се промъкнала змия. Ездачът измъкнал камшик и започнал да шиба спящия. Той се събудил и закрещял:

–    Какво искаш от мен? Защо ме биеш?

Ездачът заповядал на човека да тича към езерото. Той затичал, а ездачът след него – шибал го с камшика и го карал да пие от езерото. Човекът отказвал викал, че скоро е ял и пил, пък и водата е мръсна и воняща. Ездачът заудрял още по-здраво и го карал да пие, докато не му каже да спре. Човекът започнал да пие и пил дотогава, докато не повърнал, а заедно с водата и змията.

–    Защо не ми каза, че в стомаха ми е влязла змия? Ако ми беше обяснил, сам щях да пия толкова, колкото трябва.

–    Ако бях започнал да ти обяснявам, нямаше да ми повярваш, пък и можеше да се случи най-лошото. Нямах време, също както и ти.

Запомнете:

Скъп е всеки ден живот, когато си здрав.