Старецът и скорпионът

Старецът и скорпионът | Диана image 2

Една сутрин старец седял край реката и медитирал. Когато приключил, видял, че по водата безпомощно се носел скорпион. Скорпионът бил близо до дърво и старецът бързо протегнал един от потопените във водата клони, за да го спаси. Скорпионът веднага го ужилил и човекът инстинктивно дръпнал ръката си. Минута след това отново протегнал клона. Второто ужилване било още по-жестоко и ръката на стареца се подула и започнала да кърви. Лицето му се сгърчило от болка.

В този момент минувач видял какво се случва и започнал да крещи на стареца:

-Ти да не си луд? Само глупак би рискувал живота си за едно грозно и зло създание! Не знаеш ли, че опитвайки се да го спасиш, можеш да убиеш себе си?

Старецът погледнал в очите на непознатия и казал:

-Това, че моят приятел скорпионът има жилеща природа, не може да промени моята природа да го спася.