Каква е разликата между хората, които помнят в детайли и тези които забравят бързо?

Учени от изследователския институт Ротман проведоха изследвания на мозъка, които целят да отговорят на въпроса защо някои хора помнят по-детайлно от други. Анализите са били фокусирани върху това е, че някои хора имат богати и подробни спомени за минали преживявания (епизодична памет), докато други са склонни да помнят само фактите, без подробности (семантична памет).

Оказва се, че тези различни начини за преживяване на миналото са свързани с различни начини за свързване на мозъка с кортекса (мозъчната кора), които могат да бъдат присъщи на индивида и да предполагат през целия живот „отличителна черта на паметта“.

Изследванията сред доброволци са показали, че хората, които водят по-интензивен ежедневен живот, подложени са на повече стрес и имат богатство от събития в относително кратки времеви интервали, създават функцията на „дефрагментиране на кортексовите връзки“, което води до намаляването на оперативното натоварване на мозъка.

В същото време обаче, учените са категорични, че по-интензивното натоварване на мозъка води до поетапното увеличаване на неговата производителност, което след години трябва да се отрази на еволюцията към по-голям процент на използване на мозъка.

Изследователите са фокусирали анализите си върху връзките между медиалните темпорални лобове на мозъка и други области на мозъка. Медиалните темпорални части са добре известни, че са фундаментално ангажирани с функцията за запаметяване.

Хората, които имат богати и подробни спомени за миналото имат по-висока свързаност в медиалния темпорален лоб с регионите в задната част на мозъка, които участват във формирането на визуални процеси, докато тези с тенденция да си припомнят миналото с основни данни, без детайли, показат по-висока свързаност на медиалния темпорален лоб със зоните в предната част на мозъка, участващи в организацията на моториката и разсъжденията. Според учените първите са по-податливи на мозъчни заболявания.

Източник: http://evolife.bg