20 закона на Вселената, които всеки трябва да знае

Ето 20 закона на Вселената, които всеки трябва да спазва: 

1. За да живееш пълноценно, трябва да знаеш защо си дошъл в този свят и от къде си дошъл.

2. Бог трябва да е в теб, а не около теб. Само така ще са в единение твоят Дух и твоето тяло.

3. Всичко е живот. Уважавай всички живи същества във Вселената, защото може би си бил или ще бъдеш един от тях.

4. Твори само поискано добро, за да го получиш обратно.

5. Доброто е ключ за вратите към другите светове.

6. Не прави непоискано добро. То със сигурност ще ти бъде заплатено със зло.

7. За поискано и получено добро, на което си отговорил със зло, ще заплатиш с най-тежко кармично наказание.

8. Съумей да се радваш на малките и големите красоти, които Вселената ти дава.

9. Изпълнявай Вселенската си мисия, осъзнавайки своето предназначение. Раздавай според възможностите си, за да консумираш Вселенските блага.

10. С приемането ти във владенията на Висшия Вселенски свят ти си най-богатия, както и всички около теб.

11. Болестта е изпитание за осъзнаване на собствените грешки, които творят кармата негативно. Вгледай се в себе си, открий грешките, които те разболяват, осъзнай ги и ще оздравееш.

12. Никога не помагай на болен човек, който отказва да се излекува сам, защото това е неговият избор. За такава помощ, ако той я иска и очаква чудо, търпиш кармично наказание.

13. Лечителят може да изпълни дълга си и да излекува болния. Aко страдалецът е готов, идва смъртта, която в случая е самоубийството.

14. Стори добро, ако си сигурен, че ще бъде осъзнато и е твоя вътрешна потребност. Отказаното добро ти носи страдания, които е трудно да осъзнаеш.

15. Не забравяй подадената за помощ ръка, не наранявай благодетел, ако искаш да ценят и твоите добри дела.

16. Лъжата, изречена, за да не нараниш някого, товари кармата ти. Ако прецениш, че не трябва да казваш истината, по-добре я премълчи.

17. Обичта към ближния не те освобождава от Закона за непоисканото добро. Този закон се обезсилва само докато се грижиш за своето дете до седмата година.

18. Бъди последователен. Най-страшното престъпление на духовно ниво е предателството към самия себе си.

19. Не се опитвай да заемаш чуждо място, защото дори и да успееш, не си сигурен, че ще изживееш красив и стойностен живот. Този стремеж може да те убие!

20. Богатството е вътре в теб. Всеки човек притежава несметното богатство на своя Дух. Цени своето богатство и това на останалите хора! Сториш ли го, ще бъдеш дарен с Вселенската защита и закрилата на съдбата.

Източник: http://lifetime.bg