30 японски житейски правила

30 японски житейски правила | Диана image 2

От край време, японската култура е известна със стремежа си към простота, чистота и спокойствие, с максималното изчистване на ненужните детайли и предоставяне на място за емоции, мечти, чувства и въображение. Привидно простите житейски правила, които ви представяме днес носят в себе си огромен смисъл и не е лошо човек да си ги запази, за да ги препрочита от време на време. Ако проблемът може да се реши – не си струва да се безпокоиш за него, ако не може се реши – тогава всъщност няма смисъл да се безпокоиш.

14239710-R3L8T8D-1000-456179948-620x400След като помислиш – решавай, а веднъж решил – не мисли.

Не задържай заминаващия, не прогонвай идващия.

Бързото е бавно, но без прекъсвания.

Без обикновени хора няма велики.

По-добре е да си враг на добър човек, отколкото приятел на лош.

Слънцето не знае кой е прав и кой крив. То свети и не мисли кого ще стопли. Открилият себе си е като слънце.

Морето е велико, защото приема и малки реки.

Далечният път започва с близкия.

Който пие – не знае за вредата от виното. Който не пие – не знае за ползата от него.

Мъжът и жената трябва да са като ръката и очите. Когато ръката изпитва болка – очите плачат, когато очите плачат, ръката избърсва сълзите.

Дори мечът да ти потрябва веднъж в живота, трябва да го носиш винаги.

Красивите цветя плодове не дават.

Мъката е като протрита дреха – трябва да я оставиш в къщи.

Когато има любов дори белезите от шарка са красиви като трапчинки на бузите.

Никой не се препъва, лежейки в леглото.

Една добра дума стопля три зимни месеца.

Отстъпи път на глупака и лудия.

Когато рисуваш клонка трябва да чуеш дъха на вятъра.

Седем пъти провери преди да се усъмниш в приятел.

Направи каквото можеш, а останалото довери на съдбата.

Прекалената честност граничи с глупост.

Само в дом, в който се смеят, идва щастието.

Победата е за този, който изтърпи половин час повече от противника си.

Случва се и лист да потъне, и камък да плува.

В усмихващо се лице не пускат стрели.

Студен чай и студен ориз са търпими, но студена дума и студен поглед не.

Да попиташ е срамно за минута, да не знаеш е срамно за цял живот.

Ако жената иска нещо силно, и през скала ще мине.

Дълбоките реки текат тихо.