30 японски житейски правила, които да започнеш да спазваш от днес

Японската култура е известна със стремежа си към простота, чистота и спокойствие, с максималното изчистване на ненужните детайли и предоставяне на място за емоции, мечти, чувства и въображение.

Тези привидно прости житейски правила носят в себе си огромен смисъл и не е лошо да се опитате да ги спазвате още от днес:

1. Ако проблемът може да се реши не си струва да се безпокоиш за него, ако не може се реши да се безпокоиш е безполезно.

2. След като помислиш – решавай, а веднъж решил не мисли.

3. Не задържай заминаващия, не прогонвай идващия.

4. Бързото е бавно, но без прекъсвания.

5. Без обикновени хора няма велики.

6. По-добре е да си враг на добър човек, отколкото приятел на лош.

7. Слънцето не знае кой е прав и кой крив. То свети и не мисли кого ще стопли. Открилият себе си е като слънце.

8. Морето е велико, защото приема и малки реки.

9. Далечният път започва с близкия.

10. Който пие не знае за вредата от виното, който не пие не знае за ползата от него.

11. Мъжът и жената трябва да са като ръката и очите. Когато ръката изпитва болка – очите плачат, когато очите плачат, ръката избърсва сълзите.

12. Дори мечът да ти потрябва веднъж в живота, трябва да го носиш винаги.

13. Красивите цветя плодове не дават.

14. Мъката е като протрита дреха – трябва да я оставиш в къщи.

15. Когато има любов дори белезите от шарка са красиви като трапчинки на бузите.

16. Никой не се препъва, лежейки в леглото.

17. Една добра дума стопля три зимни месеца.

18. Отстъпи път на глупака и лудия.

19. Когато рисуваш клонка трябва да чуеш дъха на вятъра.

20. Седем пъти провери преди да се усъмниш в приятел.

21. Направи каквото можеш, а останалото довери на съдбата.

22. Прекалената честност граничи с глупост.

23. Само в дом, в който се смеят, идва щастието.

24. Победата е за този, който изтърпи половин час повече от противника си.

25. Случва се и лист да потъне, и камък да плува.

26. В усмихващо се лице не пускат стрели.

27. Студен чай и студен ориз са търпими, но студена дума и студен поглед не.

28. Да попиташ е срамно за минута, да не знаеш е срамно за цял живот.

29. Ако жената иска нещо силно и през скала ще мине.

30. Дълбоките реки текат тихо.

Източник: http://evolife.bg