68 секунди за да задействате Закона за привличането

Из “ Учение за въплъщението на желанията в живота “ Абрахам-Хикс

„В рамките на няколко секунди, когато вниманието е насочено към конкретен обект, вие активирате съответната вибрация в него и Законът за привличането веднага започва да отговаря на него.
Колкото по-дълго задръжте фокуса си на внимание и мисълта си на избрания обект, толкова по-лесно е да се съсредоточите върху това, тъй като според Закона за привличането, привлечете към себе си други мисли, подобни на основната същина, която съвпада с първоначалната идея.

Фокусирайки се върху обекта за около 17 секунди, активирате подходящата вибрация.
След това, ако вниманието ви стане по-интензивно, вибрациите също ще станат по-ясни, а поради Законът на привличането – привличате нови мисли, които съвпадат с първоначалната мисъл , която сте задържали в съзнанието си.
В момента вибрацията все още не е достатъчно силна, за проявление /атракция, но ако се съсредоточите върху нея за по-дълго време, вибрацията ще „Набере инерция.“
И ако можете да се фокусирате върху мисли за повече от 68 секунди,
тогава вибрацията ще получи достатъчно енергия, така че резултатът от това вече да започне да се проявява в действителност.
Ако ще се връщате периодично на всяка конкретна мисъл, задържейки вниманието и фокуса си върху нея в продължение на поне 68 секунди,
в относително кратък период от време (от няколко часа, в някои случаи до няколко дни ), тази идея ще стане доминираща и така ще привлечете /проявите реализацията .

Не забравяйте, че:

 • Мислите са идентични с точката на привличане.
  Каквото е естеството на мислите – такова е естеството на привличаните от вас неща.
  Привличате това , на което съответствате вибрационно.
  Подобното привлича подобно – такъв е Законът.
 • Получавате това, за което мислите, независимо от това дали го искате или не.
  • Вашите мисли и емоции са идентични с вибрациите, а Законът за привличането им отговаря.
 • Когато си вибрация се развива и набира по-голяма мощност, то в крайна сметка ще стане достатъчно мощна, за да започне да се проявява в реалността.
 • С други думи, какво мислите и какво получавате винаги са във вибрационна кореспонденция и съответствие.