Древната притча на индианците чероки за двата свята във всеки от нас

Всички знаем, че нищо не е само бяло или само черно. Светът не е само розов или само син, а ние никога не сме напълно щастливи или напълно нещастни.

Но често ни е трудно да се вгледаме в самите себе си и да разберем, че в нас вечно ще се борят два свята – добрият и лошият и зависи само от нас кой ще надделее.

Днешната мъдра притча ще ви напомни именно това.

“Стар чероки разказвал на своя внук за борбата, която се води във всеки един от нас. И рекъл на момчето, че в душите ни се борят два вълка. Единият е зъл, той е гневът, завистта, недоволството, отрицанието, алчността, надменността, самосъжалението, чувството за малоценност или пък за превъзходство, лъжата, фалшивата гордост и егоцентризмът.

Другият е добър – той е радостта, мирът, любовта, надеждата, спокойствието, скромността, добротата, благосклонността, взаимността, щедростта, искреността, състраданието и вярата.

Внукът се замислил за момент и след това попитал дядо си:

– И кой вълк побеждава?

– Този, когото нахраниш. – отговорил старият чероки.”