Думи, които имат чудовищен мутагенен ефект

Сквернословието има особено силен отрицателен ефект върху организма на човека, който го произнася. Отрицателната програма може да разруши не само живота на семейството му с болести и дори смърт, но и на цели поколения.

Учени направили потресаващия извод, че ДНК възприема човешката реч и мисли. Всяка произнесена дума е вълнова генетична програма, способна съществено да измени живота на човека. Каквото изрече човек, такива наследствени програми създава. Тези отговорни за наследствеността молекули получават акустичната информация, когато ние разговаряме или чуваме как някой говори. ДНК също възприемат светлинната информация, когато ние, мълчейки, четем или гледаме нещо. Освен това един разговор или текст оздравява наследствеността, а друг я травмира.

Академикът от Академията за медикотехнически науки и член на Нюйоркската академия на науките П. П. Гаряев смята, че с помощта на словесни мислеформи човекът създава своя генетичен апарат.

Молитвените думи пробуждат резервните възможности на генетичния апарат. С молитвите до много светци се излекували безнадеждно болни. Благословението на светците се разпростирало върху няколко поколения.
Проклятието разрушава вълновите програми; това означава, че то нарушава нормалното развитие на организма. Зомбирането, заговорите, майчините проклятия могат да лишат човек от воля, здраве, а и от самия живот, като имат за главен инструмент думите.

Главният извод на учените: вълновите генетици твърдят, че на генетичния апарат не му е безразлично кой е неговият собственик и какво мисли, слуша или чете. Защото всяка информация може да се запечата в т.нар. вълнови ген.

ДНК-апаратът не може да разбере от кого получаваме информация – от жив събеседник или от телевизора. Молекулите на ДНК могат да обменят тази информация с помощта на акустични и електромагнитни вълни. Но най-поразителното е, че в своите експерименти учените предизвикали с думи много „чудеса“, или генетични ефекти. Учените създали апарат, който превръща човешките думи в електромагнитни вибрации, способни да влияят на молекулите на наследствеността – ДНК.

Вижте още:   20 въпроса, които ще покажат, дали сте психопат

Освен това се оказало, че някои думи предизвикват мутагенен ефект с чудовищна сила. Изкореняват се и се късат хромозоми, гени сменят местата си. В резултат ДНК започва да изработва противоестествени програми, които се тиражират от организма, който предава на потомството програми за самоликвидация. Според специалисти тези странни думи предизвиквали мутагенен ефект, подобен на онова, което върши радиоактивното облъчване с мощност 30 хиляди рентгена! Страшно е дори да се помисли какво става с човека след такава словесна обработка, ако 50 рентгена се смятат за смъртоносна доза.

За щастие тези експерименти се провеждали върху семена на растения. Почти всичките загинали, а оцелелите се превърнали в генетични уроди, неспособни да програмират развитието на здрави организми. Тяхното потомство напълно се изражда след няколко поколения.

Учените били учудени от факта, че мутагенният ефект не зависел от силата на въздействието. Те произнасяли думите ту със силен, ту със слаб глад, а понякога шепнели, но резултатите били еднакви. Може би апаратът усилвал енергията на звуковите вибрации? Но това било изключено.

Има над какво да се замислим
Ясно е, че много сложности в живота са „програмирани“ от общественото мнение, държавата, от силните на деня за това всеки човек да бъде зависим от „допинги“ като сквернословия, алкохол, пушене, разврат и пр.

Обърнете внимание на това как говорят членовете на едно семейство, как говорят в мъжка компания, какви предавания гледате, каква информация в интернет възприемате. Дайте си сметка какви думи използвате днес, какви думи са ви нужни, за да бъдете силни и волеви, да проявите себе си и усилите харизмата си, за да бъдете реализирани и успешни в живота.

Вижте още:   Травмите, които ти пречат да бъдеш свободен

Добрата дума лекува, злата – уврежда
Човекът е обграден от биополе; в съвременната представа биополето е съвкупност от торсионни полета. Терминът „торсионно поле“ се появил през 1922 г. за обозначаване на хипотетичното физическо поле, което се ражда от въртенето на пространството, т.е. торсионни полета съществуват навсякъде, където има въртене. Върти се Земята, Слънчевата система, Галактиката, затова с торсионни полетът е заобиколено всичко – човекът, камъкът, дървото, планетите са заобиколени от торсионни полета, които си взаимодействат и променяйки се, създават нови торсионни полета.

Торсионните полета са гигантски поток от информация и образуват обща безкрайна система, в която скоростта на разпространение на сигнала е мигновена и понятието „време“ не съществува.

Човекът не се върти, но е генератор на торсионни полета с различна сила. Учените смятат, че мислите са материя от торсионни, от които се гради полето и върху човешките торсионни може да се въздейства.

ДНК и белтъчините съдържат атоми желязо; те са антени, обърнати в космоса и приемат някаква управляваща информация, която определя как трябва да изглежда човек, растение или животно.

Генетичният апарат на човека на практика е идентичен на плодовата мушица, земния червей и пр., т.е. белтъчините на този работен набор е универсален за всичките организми, който осъществява обмяната на веществата, а информацията на торсионните полета определя в каква последователност, по каква матрица на белтъка – РНК, ще се строят аминокиселините. Така откритията на учените потвърждават съществуването на единен Бог-Творец.

Най-главната конструкция на човека е ДУМАТА, която има пряко отношение към нашия генетичен апарат. Духовното тяло ни движи, без него ние сме хаотично и разнородно съединение от мускули, кости и пр.

Вижте още:   Позата, в която заспивате – какво говори тя?

Влиянието на думата върху ДНК на човека
Ако речта е наситена с отрицателни словообразувания, структурата на ДНК започва да се видоизменя и се предава деформирана на потомството. Натрупването на тези негативни качества може да се нарече „програма за самоликвидация“.

С помощта на словесни мисли форми човек създава своя генетичен апарат. Едно дете, което наследява от родителите си отрицателна сквернословна програма, само разрушава себе си и своята среда – социална и психологическа. И това се предава от поколение на поколение.

Не само религията, езотериката и научните изследвания доказаха вредното въздействие на сквернословието върху онзи, който го изрича, и онзи, който го слуша. Като вид информация злите думи се отразяват негативно върху здравето на човека, особено върху здравето на онзи, който сквернослови. Те променят неговото съзнание и генетика, наследствеността му, скъсяват живота му и водят до болести. Учените доказаха, че скверните думи имат огромна разрушителна сила. Ако човек може да види този мощен отрицателен заряд, който се разпространява като ударна вълна на взривила се бомба, около произнесената скверна дума, никога не би я произнесъл. / Издателство „Распер“

Източник: http://bultimes.com

Ако статията е била интересна - моля, споделете я.


Благодарим Ви!!!
х
This window will automatically close in 20 seconds