Думите имат чудовищен мутагенен ефект

Сквернословието оказва особено силен отрицателен ефект върху организма на човека, който го произнася. Отрицателните думи могат да разрушат не само живота му, но и този на семейството му и да донесат болести и дори смърт.

След проведени задълбочени изследвания, учените са направили потресаващи изводи, сред които, че нашето ДНК е способно да възприема човешката реч и мисли. Всяка произнесена от нас дума е своеобразна вълнова генетична програма, способна съществено да измени живота ни. Каквото изрече човек, такива свои и наследствени програми той създава. Тези отговорни за наследствеността молекули получават акустичната информация всеки път, когато ние разговаряме или дори чуваме как някой говори. Нашето ДНК също така възприема и светлинната информация, дори когато ние, мълчейки, четем или гледаме нещо. Освен това един вид разговори или текстове заздравяват наследствеността, а други я травмират.

Академикът от Академията за медикотехнически науки и член на Нюйоркската академия на науките Петър Гаряев смята, че с помощта на словесни мислени форми човек може да промени своя генетичен код.

Молитвените думи могат да пробудят скритите резервни възможности на генетичния ни апарат. С молитвите, отправени към светци са се излекували много безнадеждно болни. Благословията на светците се разпростирало дори върху няколко техни поколения.

Проклятието разрушава вълновите програми. Това означава, че се нарушава нормалното развитие на организма. Зомбирането, заговорите и майчините проклятия могат да лишат всеки един човек от воля, здраве, а и дори от самия живот. Главен инструмент на тези проклятия се явяват думите.

Главният извод на учените е, че на генетичния апарат не му е безразлично кой е неговият собственик и какво той мисли, слуша или чете. Защото всяка една информация може да се запечата в т.нар. вълнови ген.

ДНК-апаратът не може да разбере от кого получаваме информация – от жив събеседник или от телевизор или радио. Молекулите на ДНК могат да приемат тази информация с помощта на акустични и електромагнитни вълни. Но най-поразителното е, че в своите експерименти учените предизвикали с обикновени думи много „чудеса“ или казано по научен начин – генетични ефекти. Учените са създали апарат, който превръща човешките думи в електромагнитни вибрации, които са способни да влияят на ДНК структурите на наследствеността.

Освен това се оказало, че някои думи са способни да предизвикат мутагенен ефект с чудовищна сила. Изкореняват се и се късат хромозоми, различни гени сменят местата си… В резултат на това, нашето ДНК започва да изработва противоестествени програми, които се тиражират от самият ни организъм, който предава на потомството ни такива програми, които могат да доведат до самоликвидация. Според специалистите, тези странни думи предизвикват мутагенен ефект, подобен на този на радиоактивно облъчване с мощност 30 хиляди рентгена! Страшно е дори да се помисли какво става с човек след такава словесна обработка, ако в действителност 50 рентгена се смятат за смъртоносна доза.

За щастие, тези експерименти са били проведени върху семена на растения. Почти всички те загинали, а оцелелите се превърнали в генетични уроди, неспособни да способстват за развитието на здрави организми. Тяхното потомство напълно се изродило след няколко поколения.

Учените били много учудени и от факта, че мутагенния ефект не зависел от силата на въздействието. Те произнасяли думите ту със силен, ту със слаб глас. Дори понякога шепнели, но резултатите били еднакви. В началото мислели, че може би апаратът усилвал енергията на звуковите вибрации, но след измервания разбрали, че това било изключено.

Има над какво да се замислим

Ясно е, че много неща в живота ни са „програмирани“ от общественото мнение, държавата, силните на деня и други подобни влияещи ни неща. За това всеки човек може да стане зависим от лоши влияния като например сквернословия, алкохол, пушене, разврат и други.

Обърнете внимание на това как говорят членовете на вашето семейство, как те разговарят в компания, какви предавания гледат, каква информация в интернет възприемат. Дайте си сметка какви думи използвате днес, какви думи са ви нужни, за да бъдете силни и волеви, да изявите себе си и да усилите харизмата си, за да бъдете наистина реализирани и успешни в живота.

Добрата дума лекува, а злата – уврежда

Човек е обграден от свое собствено биополе. В съвременната представа, биополето е съвкупност от различни торсионни полета. Терминът „торсионно поле“ се появил през 1922 г. за да послужи за обозначаване на хипотетичното физическо поле, което се поражда от съвкупност от микровихри на пространството, а енергията е вторично следствие от измененията на торсионното поле. Въртене на пространството, т.е. торсионни полета съществуват навсякъде. Например – върти се Земята, върти се Слънчевата система, върти се и Галактиката, затова с торсионни полета е заобиколено всичко – човекът, камъкът, дървото, планетите. Всички те са заобиколени от торсионни полета, които си взаимодействат и променяйки се, създават нови торсионни полета.

Торсионните полета са един гигантски поток от информация и образуват обща и безкрайна система, в която скоростта на разпространение на сигнала е мигновена и понятието „време“ на практика не съществува.

Човек не се върти, но той е генератор на торсионни полета с различна сила. Учените смятат, че мислите са материя от торсиони от които се създава полето и върху човешките торсиони може да се въздейства.

И ДНК и белтъчините съдържат в себе си атоми желязо. Те са своеобразни антени, обърнати към космоса и приемат  управляваща информация, която определя как трябва да изглежда един човек, растение или животно.

Генетичният апарат на човека на практика е идентичен с този на плодовата мушица, земния червей и др. Тоест – белтъчините на този работен набор са универсални за всички организми, който осъществява обмяната на веществата, а информацията на торсионните полета определя в каква последователност и чрез каква матрица на белтъка – РНК, ще се строят аминокиселините. Така откритията на учените потвърждават съществуването на единен Бог-Творец.

Най-главната конструкция на човека е ДУМАТА, която има директно отношение към нашия генетичен апарат. Духовното тяло ни движи, а без него ние сме хаотично и разнородно съединение от мускули, кости и пр.

Влиянието на думата върху ДНК на човека

Ако речта ни е наситена с отрицателни словообразувания, структурата на ДНК започва да се видоизменя и така се предава деформирана на потомството. Натрупването на тези негативни качества може да бъде наречено „програма за самоликвидация“.

С помощта на различни слова и мисли, човек създава своя генетичен апарат. Едно дете, което наследява от родителите си отрицателна и сквернословна програма само разрушава себе си и своята социална и психологическа среда. И ако не бъде прекъснато, това се предава от поколение на поколение.

Не само религията, езотериката и научните изследвания са доказали вредното въздействие на сквернословието върху онзи, който го изрича и дори върху онзи, който го слуша. Като един вид информация, злите думи се отразяват негативно върху здравето на човека, особено върху здравето на този, който сквернослови. Те променят човешкото съзнание и генетика, неговата наследственост, скъсяват му живота и могат да доведат болести. Учените са доказали и, че злословието и думите които изричаме имат огромна разрушителна сила. Ако човек можеше да види този мощен отрицателен заряд, който се разпространява като ударна вълна на взривила се бомба, след произнесена скверна дума, той никога не би я произнесъл.