За силата на човешките мисли: Специални думи съживяват мъртви клетки

Учените са успели да докажат, че думите ни са в състояние да съживят мъртви клетки! В хода на изследванията си учените били изумени каква огромна сила имат думите. Те провели невероятен експеримент за въздействието на съзидателните мисли върху жестокостта и насилието.

Как са успели да постигнат всичко това?

Нека започнем от самото начало. Още през 1949 г., изследователите Енрико Ферми, Паста и Улам са започнали да изучават нелинейните системи – системи на колебания, чиито свойства зависят от протичащите процеси. Учените установили, че тези системи при определено състояние се държат изключително необичайно.

Проучванията показали, че системите запаметяват условните въздействия върху тях и съхраняват информацията дълго време. Типичен пример е ДНК, която съхранява генетичната информация на организмите. Още тогава учените са си задавали въпроса как е възможно това. Неразумната частица, която не разполага с мозъчни структури или собствена нервна система, може да има памет, която по точност превъзхожда всеки съвременен компютър. Доста по-късно учените откриват мистериозните солитони.

Какво са Солитоните?

Солитон – това е структурно устойчива вълна, която се открива в нелинейните системи. Изненадата на учените била безкрайна, понеже тези вълни се държат като разумни същества. Едва след 40 години, учените са успели да постигнат напредък в тези проучвания. Същността на експеримента се състояла в следното: с помощта на специализирани прибори, учените проследили пътя на тези вълни във веригата на ДНК. Преминавайки по веригата, вълната разчитала информацията, съдържаща се в нея. Това можем се сравним с човек, който чете отворена книга, само че много по-точно. Във всички експерименти по време на изследването е възниквал отново и отново един и същ въпрос – защо солитоните се държат така и как получават такава команда?

Учените продължават изследванията си в математическият институт на Руската академия на науките. Те се опитвали да въздействат на солитоните чрез човешка реч, записана на информационен носител. Това, което видели учените, надминало всичките им очаквания – под влияние на думите, солитоните сякаш се съживявали. Изследователите отишли и по-далеч – насочили тези вълни към житни зърна, които били облъчени с огромна доза радиация, при което нишките на ДНК се прекъсват и те стават нежизнеспособни. След въздействието чрез солитоните, пшеничните семена покълнали. Под микроскоп можело да се види възстановеното ДНК, разрушено от радиацията.

Оказва се, че човешката реч притежава силата да съживи мъртвите клетки, т.е. под влиянието на думите, солитоните придобиват животворна способност. Тези резултати са потвърдени многократно и от изследователи от други държави – Великобритания, Франция и Америка. Учените са разработили специална програма чрез която човешката реч се трансформира във вибрации и се наслагва върху вълната на солитоните и след това въздейства на ДНК-то на растения. В резултат на това значително са се ускорили техният растеж и качество. Експериментите били проведени дори и с животни. При тях се наблюдавало подобрение на кръвното налягане, изравняване на пулса им, подобряване на соматичните им показатели.

Учените не са спрели до тук

Заедно с колегите си от изследователски институти на САЩ и Индия са били проведени експерименти за въздействието на човешката мисъл върху състоянието на планетата. Експериментите били проведени многократно, като в последния участвали между 60 и 100 хиляди души. Главното и задължително условие на експеримента било всички присъстващи да имат съзидателни мисли и идеи. За да осъществят това, хората се събирали в групи и насочвали своите положителни мисли към определена точка на планетата ни. В този експеримент бил избран Багдад – столицата на Ирак, където в настоящия момент се водели кървави битки.

По време на експеримента, битките престанали внезапно и в продължение на няколко дни всичко било мирно и тихо. В дните на експеримента драстично намаляла и престъпността в града. Процесът на въздействие на съзидателното мислене бил фиксиран от научните прибори, които регистрирали огромен поток от положителна енергия.

Учените смятат, че такива експерименти доказват значимостта на човешките мисли и чувства, както и тяхната невероятна и досега скрита способност да се противопоставят на злото, смъртта и насилието. За кой ли път светлите умове, благодарение на чистите си помисли и желания, научно потвърждават древната истина, че човешката мисъл може едновременно както да създава, така и да унищожава.

Изборът остава в ръцете на човека, защото именно в зависимост от посоката на мисленето си, хората създават или разрушават и имат положително или негативно въздействие върху обкръжаващите ги, а и върху самите себе си.

Човешкият живот е един постоянен избор. Важно е и можем и трябва да се научим да го правим правилно и съзнателно.