Етапите в живота на човека

В първия ден Бог създал кучето и му казал: „Ти ще стоиш по цял ден пред вратата и ще лаеш по всеки преминаващ. За това ти давам 20 години живот“.

Кучето казало: „20 години са прекалено много за такъв живот. Да ти върна 10 години и на мен да останат 20?“ Бог се съгласил.

На втория ден Бог създал маймуната и казал: „Развличай хората, плези се, кълчи се и ги разсмивай“. За това ти давам 20 години живот“. Маймуната отговорила: „20 години са ми много. Мога ли да направя като кучето и да ти върна 10 години?“ Бог се съгласил.

На третия ден Бог създал кравата и й казал: „Ти ще ходиш с фермера в полето, ще стоиш по цял ден под жаркото слънце и всеки ден ще даваш на фермерското семейство мляко. За това ти давам 60години живот“. Кравата отговорила: „За такъв живот 60 години са много. Да ти оставя 40 и на мен да останат 20, става ли?“ Бог се съгласил.

На четвъртия ден Бог създал човека и му казал: „Яж, спи, играй, жени се и се наслаждавай на живота. За това ти давам 20 години живот“. Но човекът отговорил: „Само 20? А какво ще стане ако ми дадеш още 10, дето ти ги върна кучето, още 10, дето ти ги върна маймуната и още 40, дето ти ги върна кравата? Всичко ще станат 80 години.“

Бог се съгласил.

Ето защо първите 20 години ядем, спим и се наслаждаваме на живота. Следващите 40 години работим усилно под палещото слънце, за да издържаме семейството. Следващите 10 години се плезим и кълчим, за да развличаме нашите внуци. А в последните 10 седим на верандата и лаем по всеки минувач.

Източник: http://shareably.net/stagesoflifeexplanation

Превод www.spiralata.net