Ирландска мъдрост: Има само две неща, за които трябва да се тревожите

Ирландска мъдрост: Има само две неща, за които трябва да се тревожите | Диана

В живота ви има само две неща, за които да се тревожите – дали сте здрави, или сте болни.

Ако сте здрави, то няма за какво да се тревожите. Ако сте болни – има само две неща, за които да се тревожите – дали ще оздравеете или ще умрете.

Ако оздравеете, то няма за какво да се тревожите. Ако умрете – има само две неща, за които да се тревожите – дали ще попаднете в ада или в рая.

Ако попаднете в рая, то няма за какво да се тревожите. Но ако попаднете в ада, вие ще бъдете толкова заети да се здрависате с всички приятели, че изобщо няма да имате време да се притеснявате.