Как работи съдбата?

Запомнете,че колкото повече осъждате, ненавиждате, презирате, толкова по-силно душата прилепва към земята и агресията преминава в подсъзнанието, тоест в душата. Колкото са по-фини нивата, толкова по-бързо агресията трябва да бъде спряна.

Какви варианти ни се дават от съдбата?

* Първият е доброволен. Когато почувстваш нещо недобро, започни да помагаш на другите, дай пари за благотворителност или на някой просяк, прави добрини като цяло. Ако не направиш това и не успееш да се пречистиш, се задейства принудителен механизъм.

* Вторият вариант- или ще загубиш нещо ценно или ще те окрадат, ще те обидят или ще те нагрубят. Ако не изпитваш ненавист към този който го е сторил и не го осъждаш, ти си се пречистил. Ако го осъдиш, обидиш и започнеш да го презираш, значи не си приел това щадящо пречистване. Тогава се включва третият, по-жестокият вариант.

* Трети вариант : болести, травми и нещастия. Ако и тогава не си успял вътрешно да се пречистиш, последният вариант за пречистване е смъртта. Получава се парадокс : спасяват ти живота чрез човека, който те е обрал, обидил, нагрубил /според ситуацията/. Умението да се съпротивляваш  на това външно и абсолютно да го приемеш вътрешно е умението да излекуваш душата си и в крайна сметка  – тялото си.а

Чрез Енергия без граници

Източник: http://5itagor.com