Как разбирането за време, избор и съдба може да промени живота ни

… и да повлияят положително върху духовното ни израстване.

#Времето
Времето е категория, характеризираща вечното движение и промяна в материалния свят. Човешкият разум е така устроен така че трудно да възприема събития и явления без начало и/или без край. Ето защо представата ни за Време е близо до тази за географско пространство. Това е мястото или пространство, където всичко се случват.

Отричането на представата за пространство на Времето би довела до заключението, че всички отделни събития достигнат до колапс и се случват в един момент, когат се ражда всичко и нищо.

Вечността НЕ е мярка за време – вечността съществува извън него. Тя е вечна и неизменна, тя е абсолютната липса на време и пространство.

Времето е механизъм, който ни дава възможност да видим, да изживеем и да измерим събитията, явленията и промените, настъпващи в материалния живот и пространство около нас. Вечността е безвремие, неизменяемо и завършено единство, изразяващо безкрайността на съществуванието.

#Изборът и съдбата
Да приемем, за момент, живота като управляема видео игра.
Съдбата е програмираният път, по който трябва да премине всеки участник. Тя обаче предлага безкрайно много пътища, възможности и начини на живот. Всичко е въпрос на личен избор. Ние сме архитектите на своя живот. В интерес на истината – няма бъдеще. То е проекция на днешния ни ден – то се оформя от настоящите ни нагласа, начин на мислене, емоции и виждания. 

От това, по кой път сме поели, зависи и нашата настояща и бъдеща верига от събития, имаща пряко влияние върху нас самите. Ако сме направили грешен или лош избор или не сме успели да се справим с предизвикателствата на играта в даден момент, ние се връщаме назад, падайки на по-ниско ниво на съществувание.

Ако обаче успеем да преодолеем изпитанието и да разчетем уроците по неговия път, ние отключваме вратата към друго, по-висше измерение на осъзнаване, влизайки и прераждайки се в следващ по висок етап от нашето духовно развитие и усъвършенстване.