Синхроничност – нищо в живота не е случайно

Принципът на синхроничността като явление за първи път е обобщен от психолога Карл Юнг. Той твърдо отрича случайностите и смята, че всички събития са свързани по един или друг начин.

Синхроничността е феномен, според който нито едно съвпадение в живота не е случайност. Всички случайности са резултат от точно определена закономерност и показват свързаността на случващите се събития с личността на всеки един човек

Според Юнг съществуват три вида събития, които са свързани с явлението синхроничност. Това са:

– Събития, които хората виждат в съня си;

– Събития, които тепърва предстои да се случат;

– Събитията, които показват взаимовръзката между мислите на хората и заобикалящия ги свят.

Един много прост пример за принципа на синхроничността е свързан с мислите. Когато си мислите за някого и в следващия момент той ви се обади или го срещнете. Това не е случайност, а синхроничност.

Основната идея, залегнала в принципа на синхроничността е, че самите ние, волно или неволно контролираме събитията в живота си.

Затова няма как да не отбележим тук връзката между синхроничността и силата на позитивно или съответно – негативното мислене. Много са теориите за синхроничността.

Според някои от тях определено събитие се случва в живота ни, защото самите ние мислим много за него. Когато насочим своите мисли към някоя идея, ние спомагаме това тя да бъде осъществена.

Хората, които вярват в синхроничността, смятат, че това важи както за положителните, така и за неприятните събития в живота ни.

Няма напълно логично обяснение за синхроничността. Явлението все още не е научно доказано. Все пак квантовата физика намира донякъде синхроничността за възможна.

Според нея всичко около нас е свързано на ниво атоми. От това следва, че промяната на едно място може да доведе до промяна на друго място.

Всяко действие, което предприемаме създава пулсации във Вселената. Няма такова нещо като случайност или съвпадение. Синхроничността извира от дълбокия източник на сътворението. Синхроничността е законът за единството. Ние всички сме свързани чрез нашето подсъзнание.

Забелязали ли сте, че обикновено, когато сте готови да получите нещо, го получавате? Всичко се случва в точния момент и по перфектния начин – това е синхроничност. Намирате се на точното време, в точното място – това е не късмет или шанс, просто сте в перфектна хармония с всичко около себе си. И когато осъзнаем, че това може да се случва винаги и по всяко време, ще спрем да бързаме и да се противим, а ще се доверим на синхроничноста.

Синхорничността е да разчитаме съобщенията на Вселената. Когато вибрацията съвпада с това което търсите, нещата неизбежно се случват. Когато вибрациите и честотите на желанията ви съответстват с вашите, желанията се изпълняват.

Синхорничността е огледало и в каквото вярвате, ще се върне при вас. Ако живеете според закона за синхроничността, вие сте свързани с Вселената и задействате силата на синхроничността – вие сте в хармония с това, което търсите.

Интуицията е вътрешна синхроничност. Появява се изведнъж и винаги е вярна, за това винаги трябва да й се доверяваме. Чрез интуицията Вселената ни изпраща послания.

Най-доброто, което може да направим, за да следваме принципа на синхроничността, е да мислим позитивно и истински да вярваме, че всяко едно събитие /било то и лошо/ е важен житейски урок, от който сме имали нужда.